Objectius

Malgrat ser un municipi amb una enorme riquesa, Altea mai havia tingut un catàleg de béns patrimonials. A causa d’açò, molts dels béns que tenia han desaparegut per la pressió urbanística o simplement, pel transcurs del temps.

La revisió del Pla General, o el que és el mateix, Altea Natura, obri una oportunitat per a realitzar aquest document tan necessari que ens permetrà protegir els elements més destacables del poble. S’estan estudiant tots aquells elements patrimonials d’importància i no solament les arquitectures construïdes, sinó també les seues séquies, jaciments arqueològics i elements paisatgístics de rellevància que ajudaran a comprendre millor el territori i la història d’Altea.

Pretén ser el punt d’arrancada del Pla general i amb ell, podrem posar en valor, inventariar i protegir esglésies, ermites, immobles, els nostres nuclis històrics tradicionals i tants altres béns que formen part del patrimoni cultural i patrimonial del municipi.

En què consisteix

Un catàleg d’elements patrimonials és un inventari documentat dels principals béns patrimonials d’un municipi que destaquen pel seu valor arquitectònic, etnològic, arqueològic, paisatgístic, cultural o mediambiental.

CATÀLEG DE BÉNS I ESPAIS PROTEGITS

Finalitat:

Document que formalitza les polítiques públiques de conservació, rehabilitació o protecció de béns immobles o d’espais d’interés. Identifiació de:

 • Béns d’interés cultural.
 • Béns de rellevància local.
 • Nivells de protecció: Integral, Parcial i ambiental.
 • Jaciments arqueològics.

Contingut:

Part sense eficàcia normativa:

 • Memòria Descriptiva.
 • Memòria justificativa.
 • Estudis complementaris.
 • Plànols d’Informació.

Part amb eficàcia normativa:

 • Fitxes de tots els immobles catalogats, amb identificació de BIC i BRL.
 • Fitxes d’elements arqueològics.
 • Normativa en funció del grau de protecció: de caràcter general, del patrimoni edificat, del patrimoni arqueològic.
 • Normativa zones arqueològiques.
 • Plànols de situació de l’immoble o espai protegit.
 • Plànols d’identificació de zones arqueològiques.

LEGISLACION: Article 77 LUV, articles 184 a 189 Rogtu Llei 4/98 del Patrimoni cultural Valencià i la seua modificació Llei 5/2007.

TIPUS D’INTERÉS DELS BÉNS: Històrics, Paleontològics, arqueològics, etnològics, arquitectònics i representatius de l’acerb cultural comú.

Catàleg de Proteccions de la Versió Preliminar del Pla General de Altea