PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA:

Finalitat:

Document que defineix l’estratègia de la participació pública que deu acompanyar necessàriament a l’estudi de paisatge. Essencial per a la valoració de les unitats de paisatge i dels recursos paisatgístics i per a la definició dels objectius de qualitat paisatgística.

S’ha de definir l’inici i ha de contemplar les següents fases: consultes prèvies, desenvolupament de l’instrument, revisió del document.

Contingut:

Fases d’elaboració i aplicació de l’estudi de paisatge.
Objectius del procés de participació i programació dels treballs i activitats.
Públic interessat i afectat per cada un d’ells.
Metodologia i activitats a realitzar, així com Programa de treballs.
Avaluació periòdica del procés de participació.
Resum, actualitzat periòdicament dels resultats del Pla de Participació Pública que ha de ser comunicat al públic a través del web i que contingui: Informació pública i consultes formulades, resultats, les decisions adoptades per a la definició d’objectius de qualitat i consideració dels resultats. Autoritats locals designades com a interlocutors, així com representants de les parts interessades. Punt de contacte i procediment d’obtenir la documentació.

Des del Govern que formem Compromís, PSOE i Altea amb Trellat volem fer de la participació un instrument de treball. Per això comencem per aplicar-la en la redacció del nostre Pla General, el document més important de planejament i de definició de model de poble.

No ens conformem amb la participació de mínims que s’ha fet fins ara. Per això, vos proposem encetar un treball conjunt per dibuixar el futur del nostre poble.

EN QUIN PUNT ESTEM?

El PGOU es divideix en una part Estructural i una Pormenoritzada.

Dins de l’Estructural (PGE), que serveix per dotar de coherència global la planificació,  trobem la xarxa viària, la distribució dels usos del sòl i les proteccions ambientals.

En la part Pormenoritzada (POP) es regula amb concreció el destí urbanístic de cada terreny i les possibilitats de construcció.

En este moment ens trobem immersos en el Període de Participació del PGE, que s’ha allargat fins el 13 de novembre.

QUÈ PROPOSEM?

Des de la regidoria d’Urbanisme hem volgut aprofitar eixe temps per traure a la  llum un avanç del Pla Pormenoritzat per tal que la ciutadania puga aportar idees a este document per a completar-lo abans del seu període reglat d’al·legacions.

Intentem revertir així una situació que consideràvem injusta per als alteans i alteanes i és que es limitara la seua participació a un període d’al·legacions on, normalment, les aportacions no són en positiu.

Les diferents sessions serviran per traure conclusions que es puguen traslladar a la redacció inicial del Pla d’Ordenació Pormenoritzada.

La finalitat última és que la proposta que es presente després del procés tinga les màximes garanties de consens.

QUIN ÉS EL CALENDARI DE PARTICIPACIÓ?

Data Tipus Lloc de cel·lebració
13/08/2015 Presentació al Consell Municipal d’Urbanisme Ajuntament 9:30 h.
19/08/2015 Presentació General del procés al públic en general Centre Social 19:30h
26/08/2015 Altea la Vella: taller Centre Social d’Altea la Vella 19:30h
02/09/2015 Partides (l’Horta, La Lloma, Sogai, Mosmai, Barranquet, Riquet, Pi de Calces, La Pila, La Foia i Serra) CEAM 19:30h
09/09/2015 l’Olla-Cap Negret- Urb. L’Olla-Tossal del Molar CEAM 19:30h
16/09/2015 El Planet, Pla d’Albes, Cap Blanc CEAM 19:30h
23/09/2015 Urbanitzacions CEAM 19:30h
07/10/2015 Pla de Castell, Belles Arts, Montagut i Av. La Nucia CEAM 19:30h
14/10/2015 Foieta, La Mar, Costera dels Nassos CEAM 19:30h
19/10/2015 General Conference in English (Monday) CEAM 19:30h
21/10/2015 Nucli Urbà, Avinguda, Pontet, Sant Pere CEAM 19:30h
26/10/2015 Els Arcs, Racons, Carbonera CEAM 19:30h
04/11/2015 Altea la Vella: conclusions Centre Social d’Altea la Vella 19:30h
Reunions amb municipis confrontants: amb  l’Alfàs del Pi – La Nucia – Callosa d’En Sarrià, Benissa, Calp

 

COM S’ESTRUCTUREN LES SESSIONS?

Activitat Distribució Temps
Presentació General Presentació general del PGE i de l’Avanç del Detallat
Presentació del Pla de Participació
Preguntes del públic
20-30 min.
10-15 min.
15-20 min.
Presentacions Zonals
(60-90 min.)
Presentació zonal del POP
Preguntes del públic
15 min.
30-60 min.
Tallers Zonals
(60-90 min.)
Presentació Taller
Dinàmica de grups
Posada en comú
Presentació POP
Debat finall
10 min.
5 min.
20 min.
30 min.
10 min.
20 min.

HI HA PERSONAL DE SUPORT?

Hi haurà una persona en l’Ajuntament atenent els dubtes i arreplegant proposades per al Pla Detallat. Al mateix temps, permetrà ajudar les persones que així ho desitgen a redactar al·legacions al Pla Estructural -que és el que es troba actualment en fase d’al·legacions.

L’horari d’atenció serà tots els dies de 10 a 14h en les dependències del Departament d’Urbanisme en la segona planta de l’Ajuntament

QUI PARTICIPA?

Els veïns i veïnes de cada zona, les diferents associacions i professionals vinculats a l’urbanisme que treballen al nostre poble i totes aquelles persones i associacions amb alguna cosa a dir sobre el planejament de la zona.

Treballant per àmbits, obtindrem conclusions transversals de cada zona que ens ajuden a dibuixar el conjunt.

També està previst reunir-se amb els pobles veïns per tal de perfilar objectius comarcals i evitar duplicitats innecessàries.

PARTICIPA!

Tenim una gran oportunitat de participar en la definició del poble que volem. El Pla General és cosa de tots i totes perquè cadascú de nosaltres, en tant que l’habita, el viu i el transforma, el defineix.

També pots realitzar les teues consultes a través del següent correu electrònic: consultapg@altea.es

No deixes que ens quedem amb una visió parcial del nostre poble. Dibuixem entre totes i tots el mosaic de l’Altea del futur.

RESUM DE LES SESSIONS DE PARTICIPACIÓ

ACTUACIONS DE PARTICIPACIÓ PG ESTRUCTURAL

Documentació

Resultados Jornada Cap Blanc

Ponencia valor medi natural Joan Piera

Intervención valor medi natural Joan Piera

Taller Patrimonio y Urbanismo Comercios

Taller Patrimonio y Urbanismo Ciudadanía

Plan participación pública

Edicto ppp estudio paisaje

Activitats

Jornadas abiertas Plan General de Altea

Jornada de Participación Pública Cap Blanc

Foro DINAMIZA – Turismo

Foro DINAMIZA – Comercio

Taller Patrimonio y Urbanismo Comercios

Taller Patrimonio y Urbanismo Ciudadanía

Invitación taller paisaje

Enquesta

Encuesta plan participación pública estudio de paisaje

Encuesta online

Videos

Galería