Els nostres principals objectius són:

Pretenem que el diàleg obert i sense prejudicis siga el motor de la nostra acció de govern, també en l’àrea d’urbanisme.

La prioritat d’esta legislatura en matèria urbanística serà acabar la redacció del nou PGOU amb el màxim de participació ciutadana possible i amb l’horitzó de vetlar sempre pel bé comú.

El model de poble que volem no es pot decidir als despatxos. El nostre futur depén en gran mesura de les decisions que prenguem en este moment i per això hem d’aconseguir que siguen pensades i consensuades en un marc que incentive la participació. Per això posem en marxa un Pla de Participació Ciutadana que permetrà que els alteans i alteanes influïsquen sobre eixe futur de manera real i efectiva.

L’Altea que proposem és respectuosa amb el seu entorn i amb el seu patrimoni i conviu amb les noves necessitats. La protecció s’ha d’entendre sempre com un valor afegit i compatible amb la innovació i el progrés -que no amb l’especulació ni els excessos- i per això potenciarem els projectes que partisquen d’eixa premissa.

Recuperar el paisatge agrícola, protegir l’entorn natural, mantindre el poble net i rescatar espais urbans degradats ha de ser un treball indispensable en la recuperació de la nostra economia i de la nostra identitat com a poble.

Hem d’intentar, a més, no defugir els problemes endèmics que pateix el nostre municipi com és el cas de la mobilitat on les solucions no es poden prendre de manera unilateral ni han de ser només bones sobre el plànol sinó que han de demostrar en la pràctica la seua necessitat i viabilitat.

Tenim tots els elements necessaris per ser un poble únic, només cal que, entre tots i totes, ho fem possible.