Açí podràs trobar els últims Documents de Planejament urbanístic tramitats en el departament.

PLAN PARCIAL

TEXTE REFUNDIT MEMORIA JUSTIFICATIVA I ORDENANCES AGOST 2012

DOCV 17-10-2012 definitiva

Certificació Plenaria aprobació definitiva agost 2012

BOP 16-10-12 DEFINITIVA

PLÀNOLS DIGITALITZATS DILIGÈNCIA

A-1 ZONIFICACION Y USOS INICIAL RS-8 BBA

A-1 ZONIFICACION Y USOS INICIAL RS-8 BBA

A-2 SUPERFICIES Y APROVECHAMIENTOS INICIAL RS-8 BBAA

A-2 SUPERFICIES Y APROVECHAMIENTOS INICIAL RS-8 BBAA

A-3-1 RED VIARIA Y PAVIMENTACION INICIAL RS-8 BBAA

A-3-1 RED VIARIA Y PAVIMENTACION INICIAL RS-8 BBAA

A-4 RESERVAS SUELO DOTACIONAL INICIAL RS-8 BBAA

A-4 RESERVAS SUELO DOTACIONAL INICIAL RS-8 BBAA

B-1 ZONIFICACION Y USOS MODIFICADO RS-8 BBAA

B-1 ZONIFICACION Y USOS MODIFICADO RS-8 BBAA

B-2 SUPERFICIES Y APROVECHAMIENTOS MODIFICADO RS-8 BBAA

B-2 SUPERFICIES Y APROVECHAMIENTOS MODIFICADO RS-8 BBAA

B-3-1 RED VIARIA Y PAVIMENTACION MODIFICADO RS-8 BBAA

B-3-1 RED VIARIA Y PAVIMENTACION MODIFICADO RS-8 BBAA

B-4 RESERVAS SUELO DOTACIONAL PUBLICO MODIFICADO RS-8 BBAA

B-4 RESERVAS SUELO DOTACIONAL PUBLICO MODIFICADO RS-8 BBAA

PROJECTE REPARCELACIÓ RS-8 BELLAS ARTES

PROJECTE REPARCELACIÓ RATIFICAT 30-09-2013