Des de l’ajuntament d’Altea se segueix treballant perquè la seguretat ciutadana siga un dels pilars fonamentals de la nostra societat, desenvolupant polítiques d’acostament del ciutadà a l’entitat municipal a través d’òrgans participatius com és la figura del “Vecino Cooperante”.

L’associació “Vecinos Cooperantes” és un grup de persones voluntàries, sense ànim de lucre o interessos particulars (polítics, religiosos o similars).

La seua finalitat és ajudar i col·laborar amb les Forces i Cossos de Seguretat, observant, detectant i informant a l’autoritat competent. Sent un instrument eficaç de participació ciutadana per a la prevenció del delicte.

Amb aquest projecte es pretén desenvolupar mitjans per a fer front a un problema comú per a tots els ciutadans de qualsevol nacionalitat i entitats públiques, com és la delinqüència.

“Vecinos Cooperando” pretén promoure la participació ciutadana, lligar una base per al compromís i organització per a major seguides, plans formatius per al ciutadà i la promoció del binomi “policia-ciutadà” com a base fonamental per al seu desenvolupament.

Sol·licitud “Vecinos Cooperando”