La Regidoria de Trànsit i Seguretat Ciutadana ha posat en marxa el programa de Voluntariat de Protecció Civil d’Altea, presenta la sol·licitud en OAC (Oficina Atenció al Ciutadà), en les extensions administratives, o en la seu de la Policia Local.

Sol·licitud Protecció Civil