En la mesura del possible, procure no transitar per llocs solitaris o poc enllumenats.

Circule en sentit oposat a la marxa dels vehicles, el més allunyat possible de la vorada, situant la seua bossa o cartera cap a l’interior de la vorera, de manera que puga evitar les “estirades”.

Porte només els diners necessaris i distribuïsca-lo en les seues butxaques. Evite portar els diners en la butxaca posterior dels seus pantalons.

Quan es dispose a utilitzar els serveis dels caixers automàtics, observe abans al seu al voltant per si hi haguera persones sospitoses que podrien apropiar-se dels diners obtinguts a la menor oportunitat. Si té dubtes respecte de determinades persones, no utilitze el caixer en aqueix moment, o dirigisca’s a un altre que hi haja a prop.

Preste una especial atenció a l’entrada o eixida dels transports públics. Evite les aglomeracions com mercats ambulants, fires i revetles. Si algú entropessa amb vosté comprove si li han llevat la cartera.

Quan vaja de compres, no es distraga. Observe amb atenció a les persones pròximes a vostè i no perda el contacte amb la seua bossa.

Si se sent perseguit anant en el seu cotxe, toque el clàxon constantment per a cridar l’atenció i dirigisca’s a un Centre policial o lloc concorregut.

Cridar, demanar socors, pot intimidar a l’assaltant, així com atraure l’atenció d’altres persones.

Observe les característiques essencials del seu agressor (edat, alçada, color dels cabells, trets del seu rostre, nacionalitat, accent en parlar, vestimenta, direcció de la fugida, vehicle utilitzat, etcètera).

Com més precisa siga la seua informació, majors seran les possibilitats de localitzar al delinqüent i recuperar els objectes sostrets.

Si són varis els agressors, procure centrar-se en un d’ells, el que tinga més pròxim o el que més destaque. Açò servirà per a descobrir posteriorment a la resta del grup.

No facilite la entrada a desconocidos.

No facilite l’entrada a desconeguts.

Vaja amb compte en contractar al servei domèstic. Demane referències i observe el seu comportament durant els primers dies.

Tanque les finestres sempre que isca de casa, encara que només s’absente mitja hora.

Si viu en un pis baix, col·loque reixes en les finestres.

No pose en les seues claus cap dada, i pare esment quan faça duplicats.

Canvie el pany en els següents casos: En instal·lar-se en un habitatge nou. En habitar una casa llogada anteriorment. Si ha reformat la seua casa i algun treballador ha tingut accés a les claus. Sempre que perda les claus.

Instal·le un espiell que li permeta veure a la persona que crida a la seua porta.

Col·loque si pot ser una porta blindada.

Col·loque una cadena de seguretat en la porta que li permeta l’obertura parcial de la mateixa.

Siga solidari i avise a la policia si percep alguna cosa estranya en la casa d’un veí.

No deixe jocs de claus en amagatalls.

Fotografie o marque els seus objectes de valor amb la finalitat de poder reconèixer-los si els roben. Anote la seua marca, model i nombre de sèrie o de fabricació.

Finalment, si arriba a la seua casa i troba la porta forçada o oberta, no ha d’entrar, ni alterar possibles petjades. Comunique-ho a la Policia pel procediment més ràpid. Li prestaran ajuda immediatament.

Asseguren-se que la porta del garatge quede tancada, tant en eixir com en entrar.

No obrir missatges de correu, d’origen desconegut. Eliminar-ho, directament.

No executar cap arxiu adjunt que vinga amb missatges suggeridors.

Adopte les mesures necessàries, quan li ofereixen “regals” substanciosos i, per a rebre’ls, ha de telefonar a prefixos 906.

No facilitar l’adreça electrònica amb “massa” lleugeresa.

Tinga activat, constantment, un antivirus.

Si pot ser, envie els seus missatges xifrats.

No facilitar dades personals si no existeix una completa seguretat sobre qui els va a rebre.

No facilitar més dades personals que els necessaris.

Exigir, sempre, “connexions segures”.

Comprovar els certificats de seguretat, en pàgines que requereixen dades personals.

Utilitzar un bon producte antivirus i actualitzar-lo, freqüentment.

Extremar la precaució en els arxius que reben en sessions de xat.

Fraus en subhastes: Després d’enviar els diners en què s’ha adjudicat la subhasta, es rep un producte que les seues característiques no es corresponen amb les promeses.

Estafes de ISP (Proveïdors de Serveis d’Internet): És bastant freqüent que els clients poc experts subscriguen contractes on-line sense haver llegit les clàusules, per la qual cosa poden trobar-se lligats a un contracte de llarga durada del que no poden eixir si no és pagant fortes penalitzacions per rescissió anticipada.

Disseny/Promocions de llocs web.

Solen produir-se càrrecs inesperats en la factura del telèfon per serveis que mai es van sol·licitar ni van contractar.

Abús de targetes de crèdit.

Se sol·licita el número de la targeta de crèdit amb l’única finalitat de verificar la seua edat, i posteriorment se li realitzen càrrecs de difícil cancel·lació.

Oportunitats de Negoci i Estafes del tipus “Treballe des de la seua pròpia casa”.

S’ofereix l’oportunitat de treballar des de la llar i ser el seu propi cap ensenyant uns plans d’ingressos molt elevats. Clar que per a començar és necessari invertir en la compra d’alguna maquinària o productes que mai tenen eixida.

Planes d’Inversió per a fer-se ric ràpidament.

Promeses de rendibilitats molt altes i prediccions financeres amb seguretat absoluta sobre estranys mercats solen encobrir operacions fraudulentes.

Fraus en viatges o paquets vacacionals: Consisteix a vendre viatges i allotjaments d’una qualitat superior al servei que realment li prestaran en la seua destinació, i també poden carregar-li imports per conceptes que no s’havien contractat.

Fraus telefònics: Un sistema bastant estés en els llocs de sexe consisteix a demanar-li que es baixe un programa i l’instal·le en el seu ordinador perquè li permet entrar gratuïtament en la Web. Però el que succeeix és que, sense que vosté ho sàpia, el programa marca un número internacional de pagament (tipus 906 a Espanya) a través del qual s’accedeix a la Web, per la qual cosa mentre vosté es diverteix veient fotos i vídeos la seua factura telefònica s’incrementa a velocitat de vertigen.

Fraus en recomanacions sanitàries: Receptes miraculoses per a guarir qualsevol malaltia es troben freqüentment en la Xarxa, la majoria d’elles sense cap suport mèdic o control d’autoritats sanitàries, per la qual cosa a part de ser una estafa, ja que no produeixen els resultats promesos, poden fins i tot suposar un risc addicional per a la salut del malalt.

Control de les factures, per a vigilar si la despesa facturada es correspon amb les comunicacions realitzades.

Comprovar els números de telèfons als quals s’ha telefonat, per a identificar-los com a coneguts. Es donen casos de facturacions de telefonades no realitzades per l’interessat. En aqueix cas, abans d’adoptar altres mesures, consulte els usuaris.

No marcar en el telèfon propi cap número a requeriment d’un “suposat servei tècnic” ja que es pot convertir la nostra línia en una espècie d’emissora de totes les trucades que facen ells.

Davant possibles sostraccions, tinga precaució amb la correspondència procedent de bancs i operadores telefòniques perquè, en cas de no rebre informació puntual sobre consums, posar-ho en coneixement de la companyia, sol·licitant un duplicat i advertint del succeït.

No facilitar els números de telèfon, tant fix com a mòbil, a persones desconegudes que els sol·liciten, sota qualsevol pretext, ja que s’han detectat casos en els quals, només, intenten conéixer les característiques de les línies per a possibles desviacions.

Davant una telefonada equivocada, tallar la comunicació, ràpidament, per a evitar el possible desviament de telefonades amb càrrec a la factura de la persona que rep la trucada.

En el cas de tenir contractada la modalitat de “trucada a tres”, extremar les precaucions, ja que, amb un programa informàtic, es pot rastrejar la línia i produir-se una intrusió a ella, per a realitzar trucades internacionals, amb càrrec al titular del telèfon.

No acceptar telefonades de cobrament a destinació si no s’està absolutament segur de conéixer a qui ho demana. Pot tractar-se d’una trucada fraudulenta i pagar despeses de milers de pessetes per l’engany.

Les normes de seguretat per a protegir el seu habitatge en eixir de vacances són bàsicament les mateixes precaucions quotidianes. Afegisca les següents recomanacions i gaudisca d’un viatge sense preocupacions:

No comente en públic que va a eixir de vacances.

No deixe evidències que la casa està buida. Facilite-li un telèfon de contacte on poder localitzar-lo si ocorre alguna cosa.

Comprove que totes les possibles entrades de la seua casa queden tancades.

Utilitze el desviament de telefonades. Si algú crida per telèfon per a confirmar que no hi ha ningú a casa, sempre contestarà algú.

Use temporitzadors automàtics per a encendre i apagar les llums.

Demane a un veí de confiança que diàriament li arreplegue el correu, i els lliuraments a domicili, i si és possible, que algú estacione en la seua cotxera mentre vosté estiga absent.

Deixe un aparell de ràdio que es connecte amb un temporitzador, preferiblement sintonitzat en una estació amb programes de xarrades i amb baix volum. Açò farà l’efecte d’una conversa.

No deixe objectes de molt valor en la casa, trasllade’ls a un lloc segur mentre es troba absent.

Recordar que els vehicles han de tindre passada la ITV, no obstant és convenient fer una revisió prèvia a l’inici del viatge.

La col·locació de la càrrega s’ha de fer de manera que no moleste a la conducció.

Durant el viatge no realitze períodes molt llargs de conducció i faça parades de descans.

No ingerisca alcohol i porte atenció amb la medicació que puga produir somnolència.

Respecte al màxim les normes de trànsit i especialment els avançaments i els límits de velocitat.

Una vegada en la destinació no relaxar-se respecte de les mesures de seguretat, els desplaçaments curts també produeixen accidents greus.

No deixe a la vista diners o objectes de valor i per a això utilitze les caixes de seguretat.

En les zones comuns, vigile el seu equipatge i objectes personals.

Consisteix a vendre viatges i allotjaments d’una qualitat superior al servei que realment li prestaran en la seua destinació, i també poden carregar-li imports per conceptes que no s’havien contractat.

No pierda de vista sus pertenencias.

No perda de vista les seues pertinences.

Vigile la seua bossa o cartera en les aglomeracions.

Protegisca la seua càmera de vídeo o fotogràfica en els llocs d’esplai.

Evite els jocs d’atzar en el carrer. Són un frau.

Desconfie d’ajudes sospitoses (avís de taques en roba, d’avaries en vehicle, etc.)

Eludisca els negocis fàcils. Podrien ser una estafa.

Si utilitza algun vehicle, no deixe cap objecte de valor a la vista.

Quan vaja a la platja o a la piscina, porte l’estrictament necessari, si pot ser sense objectes de valor.

No dormen en la platja, si ho feu és aconsellable estar en grup protegint els objectes personals.

No deixar mai sols els objectes personals quan es va a l’aigua. Existeixen borses hermètiques per a portar-les damunt. Si no queda més remei, no perdre’ls mai de vista.

Si pensa estacionar procure fer-ho en un estacionament vigilat o en el seu defecte sobre avingudes o carrers transitats i il·luminades. Si decideix fer-ho en el carrer verifique que no hi haja gent sospitosa als voltants tant al moment d’estacionar com al moment de partir.

Quan descendisca del cotxe bloquege el volant i verifique que totes les finestretes i portes es troben ben tancades.

Retire el radiocasset o la tapa del mateix.

No deixe objectes de valor a la vista.

No deixe coses en el maleter a la vista d’estranys.

Si torna al seu cotxe i troba desconeguts intentant obrir-lo o dins del mateix allunye’s i telefone a la policia. Sota cap punt de vista s’enfronte als mateixos.

Col·loque dispositius de seguretat en el seu vehicle (Alarma, Sistemes de Rastreig, Curta Corrent, etcètera).

Principalment a la nit, si deté el seu vehicle, no romanga dins del mateix molt temps i menys en llocs foscos.

Al moment d’entrar o traure el seu vehicle del garatge verifique que no hi haja sospitosos en la zona. No arreplegue desconeguts en el carrer o ruta.

A la nit circule per carrers transitats, il·luminats o autopistes. Evite zones fosques, poc transitades o considerades de risc.

Quan circule per la ciutat, mantinga les portes amb els segurs tirats. Evitarà més d’un esglai.

Cada vegada que isca del seu cotxe, traga la clau de contacte, no deixe el vehicle en marxa, deixe el volant bloquejat i tanque bé les portes, finestretes i maleter.

És recomanable gravar en els cristalls de les finestretes i en el parabrisa, el número de matrícula del seu cotxe. Existeixen fabricants d’automòbils que ofereixen aquest servei en lliurar el cotxe, i també, cases especialitzades que es dediquen a açò.

En cas de rebre un colp en la part posterior, abans d’eixir del vehicle, retire la clau de contacte i pose sempre el fre de mà, encara que es tracte d’un petit colp.