El Consell Local de Salut facilita a l’Ajuntament la creació d’un marc de treball que permeta la interacció de les Àrees municipals, que intervenen en la política sanitària, així com la convergència amb les actuacions dels ens autonòmics i estatals competents en el benestar social i les Associacions ciutadanes vinculades en aquesta matèria.