Altea Ciudad Cardioprotegida

NATURALESA I FINALITAT

El Programa “ALTEA CIUTAT *CARDIOPROTEGIDA” consisteix en la ubicació de Desfibril·ladors com a Sistemes de Cardioprotecciò en el municipi d’Altea, situant-los de forma estratègica en el territori municipal, amb la finalitat d’actuar, per part tant de professionals de la salut com qualsevol un altre professional o ciutadà, en situacions d’emergència com a conseqüència d’una parada cardíaca patida per un tercer, evitant d’aquesta mort sobtada.

Aquesta ubicació estratègica de Desfibril·ladors va unida necessàriament a una programació de formació de persones que pels seus coneixements previs, el seu lloc de residència o treball habitual, la seua connexió amb el veïnat o altres circumstàncies personals o socials, estiga interessada en el coneixement bàsic en l’ús d’aquest instrument, identificar símptomes així com dels protocols bàsics d’emergència com és la trucada precoç.

Finalment, cal destacar:

I.    Que un alt percentatge de vides se salvarien si reberen de forma immediata aquesta
assistència per els qui els envolten, mentre esperen l’arribada dels serveis d’emergència.
II.    Que qualsevol persona, després d’un breu curs de reanimació *cardiopulmonar i ús del desfibril·lador, pot utilitzar un equip semiautomàtic.
III.    Que els sistemes d’accés públic a la desfibril·lació tenen com a objectiu posar a l’abast de tots els ciutadans un desfibril·lador, com l’únic mitjà que, unit a les maniobres bàsiques de reanimació, permet oferir a la víctima possibilitats reals de supervivència mentre s’espera l’arribada de l’assistència mèdica.
IV.    L’ús d’un desfibril·lador semiautomàtic és completament segur per a la víctima, el *reanimador i l’entorn. Aquest aparell que analitza el ritme cardíac del pacient, mitjançant instruccions verbals i escrites, va indicant els passos que cal realitzar, al mateix temps que amb una altíssima seguretat detecten si la parada és susceptible o no de ser tractada amb una descàrrega elèctrica (especificitat del 99,7% i sensibilitat del 82%). Si detecta un episodi de fibril·lació *ventricular (causa més freqüent de mort sobtada en adults) li administrarà una o més descàrregues elèctriques amb la finalitat de revertir la fibril·lació i fer possible la reanimació.

FONAMENTACIÓ

El present programa segueix les línies de les noves recomanacions de la American Heart Association de 2010 per a RCP i ACE, que estableix que la cadena de la supervivència aquesta formada per cinc baules, sent els tres primers sobre els quals està dissenyat aquest projecte:

1º Trucada precoç
2º Inici ràpid de les maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP bàsica)
3º Desfibril·lació precoç, si està indicada
4º Arribada del transport sanitari
5º Trasllat a Unitats de pacients crítics

En aquesta seqüència la desfibril·lació precoç és la «clau per a la supervivència»

Els altres dues baules finals de la cadena que són, l’arribada del transport sanitari i el seu trasllat a unitats de pacients crítics, no depenen directament de l’objectiu per al qual està dissenyat aquest pla, i no tenen sentit si no apliquem els tres primeres baules per als quals s’ha elaborat i desenvolupa aquest document.

Altea Ciudad Cardioprotegida

OBJECTIUS

A) Generals

1.-Promoure totes aquelles activitats encaminades a afavorir la salut i l’expectativa de vida de la nostra població, instaurant un sistema integral que faça d’Altea una ciutat cardiosaludable.

2.-Disminuir la potencial mortalitat associada a la parada cardíaca extrahospitalaria en el nostre municipi mitjançant l’engegada i desenvolupament d’un sistema integral de cardioprotección.

B) Específics

1.-Facilitar la prevenció i tractament de les situacions d’emergència i parada cardíaca en la nostra ciutat.
2.-Difondre la desfibril·lació precoç com a mètode essencial per a disminuir la mortalitat i morbiditat associada a la mort sobtada d’origen cardíac i protocolizar el seu ús.
3.-Possibilitar l’accés i ús públic dels DESA, potenciant l’accessibilitat d’aquests aparells a menys de 5 minuts dels llocs públics de major concurrència del municipi, centres esportius i d’oci, centres de majors i altres dependències municipals.
4.-Reforçar les baules de la cadena de supervivència en el nostre municipi, fomentant la participació dels ciutadans/as com a primer intervinent entrenat, proporcionant-li el coneixement necessari de les tècniques i habilitats de Suport Vital Bàsic perquè no siga un nero espectador.
5.-Desenvolupar programes de formació i entrenament específic per a l’ús de desfibril·ladors semiautomàtics per a aquells col·lectius que puguen intervenir en primera instància disminuint el temps entre la situació de parada cardiorrespiratòria i la desfibril·lació..
6.-Establir mecanismes de coordinació entre els diferents serveis existents en les Administracions Públiques (Protecció civil, Creu Roja, Policia Local, Guàrdia civil, Equips d’Atenció Primària, SAMU, etc.).

PROGRAMA ALTEA CARDIOPROTEGIDA

ACTIVITATS

Cursos salvacorazones

Inscripció CURSO SALVACORAZONES REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR (R.C.P.) Y MANEJO (DEA)

  1. 1.Desenvolupament d’un programa de divulgació per al coneixement per part de la població de l’existència dels DESA i les normes per a la seua utilització.
  2. Dotació d’un DESA portàtil per a poder traslladara a qualsevol punt del municipi amb una durada inferior a 5 minuts, realitzant la formació necessària i idònia del personal encarregat dels mateixos en la reanimació cardiopulmonar bàsica i ús d’aquests aparells.
  3. Formació de personal de l’Ajuntament d’Altea i col·lectius o associacions en aquells llocs on no existisca dotació municipal i la distància o orografia retarden la utilització d’un DESA i l’inici de maniobres de RCP.
  4. Realització d’un programa d’exercicis i simulacres.
  5. Realització d’un programa de coordinació.

 

És molt important per a l’efectivitat del Pla la coordinació amb els serveis d’emergència, tant municipals, com extramunicipals a fi d’establir els protocols de funcionament bàsics d’actuació, noves instal·lacions, etc.