Una forma de fer més fàcil els pagaments dels ciutadans.

El pagament telemàtic permet al ciutadà el pagament online de taxes, tributs, liquidacions i autoliquidacions a l’Ajuntament d’una manera còmoda i senzilla estant totalment integrat amb la tramitació dels expedients i el registre de l’Ajuntament oferint les següents característiques i avantatges:

  • Solució estàndard: Proporciona a l’Ajuntament i als ciutadans un mecanisme comú, normalitzat i segur per al pagament electrònic de tributs, taxes,…
  • Robustesa i Màxima Disponibilitat: Dóna al ciutadà una major disponibilitat horària, tenint la possibilitat de realitzar qualsevol pagament els set dies de la setmana, les 24 hores del dia.
  • Segur: L’intercanvi d’informació en els processos de pagament es realitza a través de protocols segurs mitjançant la utilització de Certificats Digitals assegurant en tot moment que totes les dades estan protegides.
  • Flexible: Ofereix diferents maneres d’integració i mitjans de pagament.

Com a resultat d’un pagament telemàtic es genera un rebut justificant de pagament que és entregat al ciutadà i rebut a l’Ajuntament a través del registre electrònic.