L’Ajuntament a casa

La Llei d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics (LAECSP) posa l’èmfasi en la ciutadania com a destinatària de l’actuació administrativa de les entitats públiques. El seu Ajuntament disposarà d’una seu electrònica assequible i autogestionable que reuneix tots els requisits i estàndards d’accessibilitat i ús exigits per llei.

A diferència dels tradicionals llocs institucionals, que ofereixen informació heterogènia no sempre fàcil de localitzar i sovint desactualitzada, la seu electrònica constitueix un “Ajuntament virtual” que reuneix tota la informació administrativa de veritable interés per als ciutadans: fitxes explicatives sobre tràmits, instàncies, tauler d’anuncis, perfil de contractant, edictes… Des de la seu els ciutadans podran interactuar amb l’Ajuntament per iniciar tràmits, presentar escrits o comunicacions, rebre notificacions telemàtiques o conéixer l’estat de tramitació dels expedients, tot això sense haver de desplaçar-se de les seves llars i amb plenes garanties de seguretat mitjançant la identificació amb certificats digitals reconeguts (DNI electrònic, FNMT, ACCV, idCAT…). El resultat és una actuació més àgil, eficaç i còmoda que beneficia tant a la ciutadania com a l’entitat, estalviant temps i desplaçaments.

La ciutadania, veritable destinatària de l’actuació administrativa.