ELECCIONS A CORTS GENERALS  DEL 10 D’ABRIL DE 2019

Exposició i reclamacions al Cens Electoral.- DeL 30 de setembre al 7 d’octubre de 2019

Finalitzada l’exposició els electors poden comprovar les seues dades en l’adreça: https://sede.ine.gob.es/consulta_electoral_elecciones. (s’exigeix un certificat electrònic dels publicats en la Seu Electrònica  de l’INE).

Qui no posseïsca un certificat dels indicats, podrà consultar al seu Ajuntament, Consolat corresponent al seu lloc de residència, en la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral o telefonant al telèfon 901.101.900.

El servei estarà disponible durant tot el període electoral.

També poden consultar, sense necessitat de posseir el certificat digital, la dada de la taula i local electoral en el qual els correspon votar, per diferents criteris de cerca, aportant com a dades obligatòries la província, el municipi i la inicial del primer cognom, a través de l’adreça: https://sede.ine.gob.es/consulta_mesas_locales.

Per primera vegada, en aquestes eleccions els electors podran realitzar dos nous tràmits en la Seu Electrònica de l’INE:

Emplenament de la sol·licitud de vot per correu dels electors residents a Espanya per internet, sense necessitat de posseir certificat digital

Sol·licitud d’exclusió de les còpies del cens electoral que es faciliten als representants de les candidatures per a realitzar enviaments postals de propaganda electoral. Per a aquest tràmit es necessita un certificat electrònic dels publicats en la Seu Electrònica de l’INE. Si no es disposa del certificat, es pot sol·licitar a l’Ajuntament.

VOT PER CORREU

Els electors que hagen sol·licitat el vot per correu poden consultar l’estat de l’enviament de la documentació. Per a aquesta consulta és necessari aportar l’identificador (DNI o passaport) i la data de naixement. Es pot realitzar en l’adreça: https://sede.ine.gob.es/consulta_voto_correo.

 

Vot por correu

Residents a Espanya
Sol·licitud de vot per correu Del 24 de setembre al 31 d’octubre
Enviament de la documentació per al vot per correu Del 21 d’octubre al 3 de novembre
Remissió per electors del vot per correu Del 21 d’octubre al 5 de novembre
Residents a Espanya, temporalment en l’estranger
Sol·licitud de vot per correu Del 24 de setembre al 19 d’octubre
Enviament documentació vot per correu (SENSE IMPUGNACIÓ DE CANDIDATS) Del 15 al 21 d’octubre
Enviament documentació vot per correu (AMB IMPUGNACIÓ DE CANDIDATS) Del 15 al 29 d’octubre
Remissió per electors del vot per correu Del 15 d’octubre al 6 de novembre
Residents en l’estranger
Sol·licitud de vot per correu Del 24 de setembre al 19 d’octubre
Enviament documentació vot per correu (SENSE IMPUGNACIÓ DE CANDIDATS) Del 15 al 21 d’octubre
Enviament documentació vot per correu (AMB IMPUGNACIÓ DE CANDIDATS) Del 15 al 29 d’octubre
Remissió per electors del vot per correu Del 21 d’octubre al 5 de novembre
Depòsit del vot en l’urna Del 6 al 8 d’octubre (tots dos inclusivament)
Residents a l’estranger temporalment a Espanya
Sol·licitud de vot per correu Del 24 de setembre al 31 d’octubre
Enviament de documentació Del 21 d’octubre al 3 de novembre
Remissió per electors del vot per correu Del 21 d’octubre al 6 de novembre