S’informarà puntualment de les ofertes d’ocupació que es presenten a l’oficina municipal.