La Regidoria de Noves Tecnologies i Xarxes Socials es crea amb el ferm propòsit d’establir un acostament i interrelació de les noves tecnologies entre l’Administració Local i el ciutadà, augmentant i difonent l’ús d’Internet i difonent l’ús de les Noves Tecnològiques sota el criteri indispensable de l’accessibilitat.

Regidor Delegat: Pere Barber
Tel. 96 584 13 34
E-mail: pbare@altea.es (Regidor) · redes.sociales@altea.es (Departament)

Xarxes Socials

Altea està present en les principals xarxes socials.
Utilitzant com a webs matriu ww.altea.es i www.visitaltea.es es nodreixen de contingut i interacció les diferents xarxes socials:

Facebook Altea

www.facebook.com/EsAltea

Perfil oficial de Facebook de l’Ajuntament d’Altea per a estar al dia de totes les novetats del municipi.

Twitter Altea

www.twitter.com/esaltea

Perfil oficial de Twitter en la que es llança a la xarxa les informacions més rellevants de l’actualitat del municipi.

Instagram

www.instagram.com/ajuntamentaltea

Perfil oficial de Instagram en la que s’actualitzen les novetats del municipi.

Youtube Altea

www.youtube.com/AjuntamentdAltea

Eina en la qual publiquem els nostres vídeos i es realitzen connexions en directe d’esdeveniments del municipi, plenaris i festes majors, des de la premissa de fer que l’observador conega com gaudir i tinga la informació institucional d’Altea.