Morrut Roig

El morrut roig (Rhynchophorus ferrugineus) és una espècie de coleòpter curculionoideo, de la família curculionidae, originari de l’Àsia tropical. És un corc de gran grandària, entre dos i cinc centímetres. El seu color vermellós ferruginós el fa inconfusible. La larva perfora galeries de més d’un metre de longitud en els troncs. Les plantes se sol allotjar són especialment el gènere Phoenix, entre elles Phoenix canariensis (palmera canària) i Phoenix dactylifera (palmera datilera).

Les plantes, quan es veuen afectades per la plaga, pateixen esgrogueïment i pansiment, podent arribar a produir-se la mort del peu afectat. El control d’aquesta plaga és complicat i, de moment, sense mètode segur, es procedeix a l’eliminació dels peus afectats i dels que se sospita que pogueren estar-ho, per evitar la propagació de l’insecte. El morrut roig s’ha estés a nombrosos països d’Àfrica , Europa i Amèrica, aliens a la seua àrea de distribució natural a causa del transport antròpic.

La plaga va aparéixer per vegada primera en 1994, a Espanya, en Almuñécar. Tant aquella vegada com en les posteriors introduccions en diferents punts d’Andalusia oriental, Murcia i la Comunitat Valenciana, ha arribat a través de palmeres infectades procedents d’Egipte o altres països del nord d’Àfrica. L’espècie és originària del sud-est asiàtic.

Picudo Normativa Conselleria

Picudo Protocolo Particulares

Picudo Recomendaciones

Picudo Recomendaciones