La coneguda platja del Cap Negret acaba en el seu extrem nord en un ermàs rocós, el cap, que dóna pas a la xicoteta cala del Soio. Els fons entre estes dos puntes són molt adequats per al relaxant passeig en snorkel i ens oferixen multitud de motius d’interés.

La ruta proposada ix de la cara sud del cap, on hi ha una platja de grava en què ens podem equipar i entrar en l’aigua. Es tracta d’anar vorejant el rocós cap, que rep el nom de Negret a causa del to de les grans roques que ho jalonen. En el recorregut anirem trobant un paisatge de pedres de mig grandària que s’alternen amb clars d’arena i l’entapissat constant d’algues terroses com Caulerpa prolifera i Dilophus fasciola mutant un fons colorit que contrasta després amb pedres de grandària cada vegada major a mesura que ens allunyem de la punta i acreix la profunditat.

Ací, en fons de -3 o -4mts les roques alberguen peixos en continu tràfec com les julias i donzelles que s’alimenten en grup i també troben còmode allotjament altres animals més discrets com el polp, tot un mestre del camuflatge que tal vegada podem descobrir per les barricades que construïxen en la porta del seu cau amb tot el que troba, com a xicotetes pedres, petxines de mol·luscos etc.

Si ens obrim més comença una frondosa praderia de posidonia que contribuïx a proporcionar a estes aigües una font contínua d’oxigen perquè la Posidonia oceànica, que com sabem és una planta i no un alga, oxigena en molta major mesura que el seu equivalent en bosc terrestre.

Anirem girant la punta cap a la cala del Soio i recorrerem la barra que li servix d’espigó. Ara la profunditat descendix i el fons és més lluminós i serà fàcil l’observació de bancs d’alevins, inclús xicotetes barracudes i agulles.

Després d’este recorregut invertirem el camí, esta vegada més pegats al litoral per a tornar al punt d’inici.

Ruta Cap Negret