Situació Actual i mesures de gestió

El corredor verd ha sigut un projecte de dotació d’accessibilitat per als vianants i ciclistes al nucli urbà i les zones verdes de l’entorn de Villa Gadea. Així mateix s’ha creat un corredor adaptat on es prioritza el trànsit de bicicletes i persones enfront del tràfic rodat entre el nucli urbà i determinats espais públics del litoral nord d’Altea.

Un altre objectiu ha sigut la recuperació dels usos compatibles de la via pecuària “Colada de Mascarat” en els trams de coincidència del corredor verd.

En la primera fase d’aquest corredor verd té una longitud aproximada de 1.422 metres localitzats en el Camí de Sant Tomàs, des del seu inici en el camí de l’Algar fins a l’encreuament amb la nacional 332 (862 m); camí del ministre (292) i la zona Quarter dels Carabiners, Antiga zona del Quarter en villa Gadea amb 268 m.

En la zona del camí de Sant Tomàs i Camí del Ministre, s’ha substituït el ferm per un paviment empedrat i en la zona del Quarter dels Carabiners s’ha dissenyat un nou vial també amb paviment empedrat. L’enllumenat en la zona s’ha substituït per una il·luminació amb tecnologia LED i s’ha aconseguit una millor il·luminació amb menys energia.

RUTA PR-V7_SERRA BÈRNIA