Piles

L’Ajuntament Altea col·labora amb la Fundació “Ecopilas”, per al que s’han instal·lat 50 punts de recollida de bateries i piles usades situats en edificis públics. Entre ells, es troben la Casa de Cultura, el Poliesportiu, extensions administratives i l’Ajuntament, així com en tendes i comerços. “Ecopilas” s’encarrega de la logística per a la retirada de les piles dels contenidors i el seu transport a plantes especialitzades de reciclatge.

Recicla pilas


Tubs Fluorescents i Llums de baix consum

recicla Tubs Fluorescents i Llums de baix consumL’Ajuntament d’Altea, a través de la Regidoria de Medi Ambient, segueix amb l’objectiu de facilitar el reciclatge als ciutadans de la localitat. En aquesta ocasió, s’arreplegaran les bombetes de baix consum i tubs fluorescents, que, com sol passar amb la majoria d’utensilis i objectes d’ús casolà, la ciutadania no sap què fer d’ells, una vegada finalitza el seu període de vida.

L’empresa “Ambilamp” serà la responsable de retirar aquests residus, i per això s’han instal·lat uns quants contenidors en diversos edificis públics, com l’Ajuntament, el Centre Social o el Centre Cultural Juvenil. Qualsevol ciutadà podrà portar les seues bombetes a aquests contenidors per a, posteriorment, ser arreplegades pels serveis municipals, que compten amb un contenidor més voluminós i que arreplegarà tots aquests residus per a ser retirats finalment per l’empresa.


Oli Domèstic Usat

Recicla Oli Domèstic UsatL’Ajuntament d’Altea, a iniciativa de la Regidoria de Medi Ambient, i en col·laboració amb la societat “LIMFILCO CASTELLÓ, S.L.”, ha negociat un acord de col·laboració per a la ubicació de 13 contenidors de reciclatge d’oli de cuina usat domèstic, i la seua posterior gestió per a processar-lo com biodièsel, convertint-se aquest municipi en un dels pioners en aquest tipus de reciclatge en la zona.


Roba

Recicla RobaLa Regidoria de Medi Ambient dóna a conéixer una nova iniciativa de l’Ajuntament d’Altea, una iniciativa de reciclatge de roba, mitjançant la qual s’han instal·lat en la nostra localitat 23 contenidors per a la recollida de roba usada. L’empresa encarregada ha sigut “Canarias Recycling”.

L’empresa està especialitzada en la recuperació tèxtil, mitjançant la instal·lació de contenidors especialment dissenyats per a tal fi. Els contenidors se situen en llocs estratègics per a facilitar el seu ús i el buidatge s’efectua periòdicament per a mantenir el lloc sempre net. Pot dipositar-se qualsevol tipus de tèxtil i calcer, com vestimentes, jocs de taula, cortines, roba de llit, etc. i la mateixa ha de col·locar-se en bosses correctament tancades.


Paper Vidre i Envasos Lleugers

L’empresa dedicada a la recollida del vidre és “Camacho Recycling S.L.” El Municipi compta amb un total de 105 contenidors de recollida de vidre.

De la recollida selectiva de Paper, Cartó i d’envasos lleugers s’ocupa un professional autònom de la localitat de “La Vilajoiosa Recuperaciones Vives S.L”. Altea compta amb me de 100 contenidors repartits per tot el Municipi.


Estris i Electrodomèstics

L’empresa pública de Desenvolupament municipal, es la que es dedica a la recollida d’estris, els dilluns, dimecres i divendres. Aquest servei el poden sol·licitar els ciutadans telefonant i aportant l’adreça on han d’anar a arreplegar-ho al telefon 96 688 19 03.

Puntos de Reciclaje y Cantidades Recicladas