Què és un Hort urbà ecològic?

És un espai urbà que estava degradat, abandonat o sense ús, el qual és utilitzat per a l’ús públic para la sembra i cultiu d’espècies hortícoles autòctones utilitzant mètodes ecològics i poc degradants tant per a l’hort com para el seu al voltant.

En la nostra ciutat es troben repartits 9 horts urbans amb una capacitat de més de 150 parcel·les, ara com ara, ja que se segueix negociant per a l’adquisició de nous terrenys i augmentar l’oferta.

Com puc aconseguir un hort urbà ecològic?

És molt fàcil, els requeriments mínims per a accedir a un són:
1.-ser major d’edat
2.-estar empadronat a Altea

El procediment és el següent:

S’emplena una instància en l’ajuntament o bé en la pàgina web http://altea.sedelectronica.es.

Si compleix els requisits especificats anteriorment se li afegirà a la llista de persones interessades, donant-li un hort quan arribe el seu torn.

Com treballe l’hort urbà ecològic?

1.-S’han d’emprar fertilitzants orgànics naturals (compost, humus de cuc, fem…)

2.-S’han de seleccionar espècies de varietat local(banc de llavors), ja que aquestes estan millor adaptades a les condicions climàtiques i edàfiques de la zona pel que són mes resistents, a més fomentem la biodiversitat de les espècies hortícoles

3.-Els cultius s’han de realitzar en funció de la temporada, és a dir, respectant els cicles naturals de les plantes

4.-S’han de prevenir i controlar les plagues mitjançant mètodes ecològics (Fomentant els seus depredadors, usant tècniques no contaminants…), excloent l’ús de productes químics artificials, com a herbicides, fitosanitaris i fertilitzants d’efectes perjudicials per al sòl i l’ecosistema

5.-S’ha de regar de forma eficient sense malbaratar aigua.

6.-Els cultius s’han de realitzar aplicant associacions de cultius per a evitar les competències pels recursos i les hibridacions; i s’ha de realitzar rotacions de cultius per a millorar el sòl.

quins són els objectius d’aquest projecte?

1. Fomentar la participació ciutadana en l’educació ambiental i el desenvolupament sostenible de la ciutat

2. Establir i valorar les relacions entre el mitjà natural i les activitats humanes

3. Aprendre les tècniques ecològiques de cultiu

4. Facilitar el contacte directe i la manipulació d’elements com la terra, l’aigua, les espècies hortícoles,… proporcionant una experiència enriquidora

5.-Adquisició dels valors ambientals, fomentant l’interès i la preocupació per conservar la biodiversitat i els hàbitats naturals de les espècies hortícoles tradicionals i autòctones

Guia Horts Ecològics

 

Avinguda València ——- 9 parcel·les

Avenida Valencia 9 parcelas

Avinguda la Nucia——— 10 parcel·les

Avenida la Nucia 10 parcelas

Avinguda Juan Alvado——- 11 parcel·les

Avenida Juan Alvado - 11 parcelas

 

Barranquet———–45 parcel·les

Barranquet - 45 parcelas

Racons ———-19 parcel·les

Racons - 19 parcelas

Ripoll————-23 parcel·les

Salvadora————13 parcel·les

Salvadora - 13 parcelas

costera del Tolo————18 Parcel·les

Costera del Tolo - 18 Parcelas

Sequia——— 3 parcel·les

Sequia - 3 parcelas