El riu Algar naix en la serra del Ferrer i descendeix al llarg dels seus 12,2 Km de longitud pel vessant occidental de la serra Bèrnia. La seua aportació més important prové de les Fonts de l’Algar a Callosa d’en Sarrià.

Segons alguns historiadors, Altea deu el seu nom al riu. Molt conegut en l’antiguitat per la qualitat de les seves aigües, era denominat per les naus gregues i fenícies com “althaia pothamos” o riu de la salut.

A causa de la presència d’un cabal permanent el Riu Algar alberga fauna i vegetació de ribera d’especial interés. Des de 1990 SEO/Birdlife realitza tasques d’anellament en aquest espai, dels quals hi ha un gran registre en el qual apareixen aus de gran part del territori europeu. Tal és la importància d’aquest enclavament que ha estat inclòs al Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana.

En l’actualitat aquest entorn, mereixedor d’un protecció superior, es troba fortament afectat per l’acció humana, i amenaçat per l’expansió urbanística.

Fullet Riu Castellà

Fullet Riu Valencià


Catalogació de la desembocadura del Riu Algar

L’àrea de protecció corresponent a la Declaració de la Zona Humida “DESEMBOCADURA DEL RIO ALGAR”, es troba completament integrada en el Terme municipal d’Altea. D’acord amb la fitxa del Catàleg de Zones Humides, posseeix una superfície i total de 61,23 Hectàrees.

Catàleg Zones Humides

Fitxa 23 Zona Catalogada Humida


Restauració de la desembocadura del Riu Algar 2009

Objectiu i Justificació

Regeneració natural del llit del riu. Condicionament i millora hidràulica del tram de desembocadura del riu Algar. Posada en valor i integració del llit del riu en el conjunt de recursos paisatgístics i naturals.

Actuacions

Recollida mecànica i manual de residus, neteja d’enderrocs, escombraries i altres impropis del riu.

Tractaments ”Selvícoles”

Neteja desbrossament i eliminació d’espècies exòtiques, (“Zarzamora, madreselva de Japón i grama americana”), millorant la capacitat de desballestament del llit, reduint el risc d’incendi i la competència vegetal per a les espècies autòctones.

Ordenació de la Llit del riu

Retirada i reordenació de graves, reconstrucció de ribes, ampliació i buidatge del llit del riu per augmentar la seua capacitat i afavorir l’estabilització dels marges.

Reparació d’un tram de 500 metres de camí de servei en la marge esquerra.

El tram des del pont del FEVE fins al pont de la N-332 s’habilitarà com a zona d’esbarjo, delimitant-se el domini públic hidràulic per impedir l’accés de vehicles i s’ordenarà el llit amb una secció hidràulica més adequada formant diferents nivells d’inundació.

Creació de Sendes

Una senda d’1.771 m. recorrerà tota l’actuació per la marge dreta del llit, comunicant amb el passeig Marítim d’Altea. Es delimitarà mitjançant vorades de fusta i palissades.

Xarxa de 2.020 m.l. de sendes secundàries permetran accedir i recórrer la riba en diferents punts delimitant altres accessos.

Obres de Defensa

Geocel·les: instal·lació sobre els talussos de 3669 m2, subjectes al terreny mitjançant escullera.

346 m.l. de mur de maçoneria hidràulica per a la consolidació i assentament del terreny i de les sendes.

Plantacions

Es realitzaran plantacions d’espècies riberenques autòctones. La densitat de plantació correspon a 400-500 peus/ha.

Restauració Paisatgística Ambiental 2009


Restauració de la desembocadura del Riu Algar 2011

Després de la restauració ambiental paisatgística de la Desembocadura del Riu Algar l’any 2009, l’any 2011 es pretén continuar amb la segona fase de restauració ambiental de la Desembocadura del Riu Algar a l’Altura del seu pas pel Pont de l’AP-7.

Aquestes obres són realitzades per la Confederació Hidrogràfica del Xúquerr, amb un pressupost aproximat de 121.172,39 €.

El riu Algar, al seu pas sota el pont de l’AP7, havia adquirit en els últims anys una clara tendència a aprofundir el seu llit i a formar un meandre que incidia directament contra la seua marge dreta, generant una erosió progressiva del talús que delimita el llit del riu, i allunyant la làmina d’aigua de la vegetació ripícola que habita en la llera, la qual havia entrat en una dinàmica de dessecació i empobriment.

L’objectiu principal de les actuacions que es van dur a terme en el riu Algar es va centrar en l’atenuació d’aquesta evolució erosiva de la llera, protegint la marge erosionada, i donant una nova configuració al jaç que permetera ampliar l’accessibilitat de la làmina d’aigua per part de la vegetació de la llera, donant continuïtat a la restauració del llit del riu efectuat recentment en el tram final d’aquest riu.

Adequació Hidràulica i Mediambiental del Riu Algar Altea


Reintroducció del Gall de Canyar en el Riu Algar

Donat els albiraments de dos exemplars de “Gall de Canyar” i un exemplar de “Focha Cornuda” sense anellament pels Components de la SEO-BirdLife en l’entorn natural de la Zona Humida Catalogada de la desembocadura del Riu Algar d’Altea, es va sol·licitar a la Direcció General de Conservació del Medi Natural la solta d’exemplars de “Gall de Canyar” per reforçar la població existent d’aquestes espècies.

El 8 de març de 2012, es va procedir a la reintroducció de vuit exemplars de “Gall de Canyar comú” (Porphyrio porphyrio) a la Zona Catalogada de la Desembocadura del Riu Algar. Els exemplars a alliberar nascuts en captivitat en les instal·lacions del Centre de Recuperació de Fauna “ La Granja “ del Saler (València) van ser alliberats en diferents zones de la desembocadura del Riu Algar.

Amb aquestes mesures es pretén millorar la qualitat i diversitat de les espècies d’aus existents en el Riu Algar, encaminats a millorar un paisatge tan important per al municipi d’Altea.

Reintroducció del “Gall de Canyar”


Albiraments d’aus SEO-BIRDLIFE

SEO-Alicante és un Grup Local de Socis de la Societat Espanyola d’Ornitologia (SEO\BirdLife).

En 1992 SEO\BirdLife va desenvolupar una xarxa de Grups Locals formats pels socis que vivien en una mateixa zona amb la intenció d’aconseguir un major acostament dels ornitòlegs alacantins.

Aus Registrades en el Riu Algar