L’objectiu final d’una Agenda 21 Local és trobar solucions tècnica i socialment raonables, que compten amb suficient recolzament de la Comunitat Local, als problemes socials, econòmics i ambientals identificats. Aquesta és una activitat tècnica que, valent-se de la informació generada pel Diagnòstic, es concreta per mitjà dels corresponents Plans d’Acció Local (PAL).