Des de l’any 2003 presta la gestió del servei de pintura vial l’Empresa Pública Municipal, S. A., aquesta societat és propietat exclusivament de l’Ajuntament d’Altea.

Aquesta societat realitza en avingudes, carrers, camins, carreteres, partides, pàrquings i polígons actuacions de pintura amb un total de més de cinquanta-dos actuacions periòdiques anuals.