Obres Adolfo Quiles, carreró de la Barra, Gabriel Miró i carreró de l’Escollera

Obras zona Adolfo Quiles

Contracte d’obres de millora de la mobilitat

Pressupost substitució canonada fibrociment en Adolfo Quiles

Pla de obra

Nota de Premsa