Des de l’any 2012 presta la gestió del servei de neteja d’edificis municipals i vies públiques l’Empresa Pública Municipal, S. A., aquesta societat és propietat exclusivament de l’Ajuntament d’Altea.

La prestació del servei de neteja de centres escolars i edificis municipals es du a terme tant en les dependències dels edificis, col·legis, aules, etc., com en les zones i instal·lacions esportives.

Els treballs de neteja es realitzen segons el tipus en: diaris, setmanals, quinzenals, mensuals, trimestrals i anuals.

Els immobles on es realitzen els treballs de neteja en l’actualitat són d’un total de vint.

La neteja viària s’estén en la prestació del servei en tot el terme municipal, incloent-se les vies públiques, zones per als vianants i enjardinades, parcs i els diferents espais públics.

El servei de neteja viària consisteix en la neteja per mitjans manuals i mecànics de la diferents vies, incloent-se dins de les vies públiques tots els elements que formen part d’aquestes.

La neteja consisteix en l’execució combinada de les operacions d’escombratge, hidroneteja, etc. amb els mitjans, freqüències i horaris que siguen més idonis per les seues característiques.