Violència de Gènere

016

Qualsevol consulta relacionada amb violència sobre les dones pot dirigir-se a la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere a través de qualsevol dels mitjans que ofereix el servei 016 en el següent enlla

LA DGVG INFORMA


Guia de recursos Marina Baixa

Termòmetre

Canal prioritari de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

És un servei gratuït que ofereix l’AEPD per a sol·licitar la retirada urgent d’Internet d’informacions sensibles que permeten identificar a persones, generalment continguts audiovisuals (incloent la seua veu i/o imatge física) de caràcter sexual o violent, difosos sense el seu consentiment i que, en situacions d’excepcional gravetat, poden perjudicar-les i posar en risc la seua integritat física o psíquica

Agència Espanyola de Protecció de Dades | #PuedesPararlo (aepd.es)

Scroll to Top