Modificacions pressupostàries

Modificacions pressupostàries 2014

Indicadors financers i pressupostaris

Autonomía Fiscal

Indicadores Presupuestarios 2013

Estabilitat Pressuposat

Informe Estabilitat Pressuposat 2014

Informe Estabilitat Pressuposat 2015

Evolució deute municipal

Evolució deute municipal 2008-2014