Ordenances Fiscals Ajuntament d’Altea

Ordenances fiscals

 

Període Mitjà de pagament a Proveïdors

Període Mitjà Pagament Proveïdors Tercer Trimestre 2014

Període Mitjà Pagament Proveïdors Primer Trimestre 2015

Període Mitjà Pagament Proveïdors Segon Trimestre 2015

Contractació

Rentings Vehicles Municipals