Aquesta iniciativa contempla la contractació de persones pertanyents a grups especialment desfavorits. Per a açò l’Ajuntament, a través de l’Empresa Pública de Desenvolupament Local d’Altea, realitzarà principalment contractes temporals a temps parcial a un màxim de 40 persones i amb una durada màxima de 3 mesos.

El Pla va dirigit prioritàriament al col·lectiu de persones aturades que no compten amb ingressos propis, en el moment de sol·licitar la participació en el Pla i es troben dins dels grups especialment desprotegits.

PUNTUACIONS PLA D’OCUPACIÓ 2019

BASES PLA D’OCUPACIÓ ALTEA-2019

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la creació, d’una BORSA D’OCUPACIÓ de peons de neteja, amb la qual anar cobrint les necessitats de contractació que van sorgint per motius de reforços de temporada alta contemplats en l’encomana de gestió, així com la substitució necessària d’aquelles baixes laborals, jubilacions o llocs d’estructura coberts actualment per personal temporal i resta de vacants de similars característiques.

Aquelles persones que ja hagen tingut una relació laboral amb l’empresa i vulguen tornar a tenir-la, independentment de qualsevol altra circumstància i amb independència dels processos que s’inicien en el futur, hauran de presentar-se a aquest procés per a formar part de la borsa d’ocupació.

El termini de presentar les sol·licituds és fins al 13 de juny

2018-07-05 edicte llista definitiva peons i valoració

2018-06-22 Edicte llista peons

2018-06-15 EDICTE LLISTA BORSA PEONS  NETEJA 2018

BASES CREACIÓ BORSA PEONS NETEJA 2018

ANNEX 1 BORSA PEONS NETEJA 2018 (SOL·LICITUD)

L’objecte de la present convocatòria és regular la provisió, mitjançant contracte laboral de caràcter temporal i període de prova d’un mes, d’un lloc de maquinista.

Els cinc candidats no seleccionats amb major puntuació es conformarà una borsa d’ocupació per a possibles substitucions temporals d’aqueix lloc.

El termini de presentar les sol·licituds és fins al 13 de juny

2018-07-05 valoració i llista definitiva Maquinista

2018-06-22 Edicte llista maquinista

2018-06-15 EDICTE LLISTA CONTRACTACIÓ MAQUINISTA

BASES CONTRACTACIÓ 1 MAQUINISTA I BORSA

ANNEX 1 CONTRACTACIÓ 1 MAQUINISTA I BORSA (SOL·LICITUD)

Aquesta iniciativa contempla la contractació de persones pertanyents a grups especialment desfavorits. Per a açò l’Ajuntament, a través de l’Empresa Pública de Desenvolupament Local d’Altea, realitzarà principalment contractes temporals a temps parcial a un màxim de 40 persones i amb una durada màxima de 3 mesos.

El Pla va dirigit prioritàriament al col·lectiu de persones aturades que no compten amb ingressos propis, en el moment de sol·licitar la participació en el Pla i es troben dins dels grups especialment desprotegits.

El termini de presentar les sol·licituds és fins al 19 de juny

PLA D’OCUPACIÓ 2018 Puntuacions definitives

PUNTUACIONS PLA D’OCUPACIÓ 2018

BASES PLA D’OCUPACIÓ ALTEA-2018

00 MODELO SOLICITUD PLA D’OCUPACIÓ 2018