Convocatòria Ajudes per assistència a guarderia 2019-2020

Bases reguladores Ajudes a Assistència Guarderia 2019-2020

Declaració responsable i agència tributària ajudes guarderies 2019-2020

Resumen de la documentación a presentar ajudes guarderies 2019-2020

Sol·licitud ajuda guarderia 2019-2020

Convocatòria d’ajudes de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Altea per a l’adquisició de material escolar de l’alumnat d’educació infantil matriculat en centres escolars públics d’Altea durant el curs 2020/2021.

Bases de la convocatòria d’ajudes material escolar educació infantil curs 2020-2021

Full informatiu documentació a presentar material escolar de l’alumnat d’educació infantil 2020-2021

Sol·licitud ajuda material per a alumnat cicle infantil 2020-2021

Autorització Agència Tributària i Declaració responsable material escolar infantil 2020-2021

Convocatòria ajudes ensenyaments reglats centre de formació persones adultes

Termini presentació sol·licituds del 21 de septembre al 17 d’octubre inclusivament.

Bases convocatoria ajudes EPA 2017-2018

Fulla de sol·licitud convocatòria ajudes EPA 2017-2018

Dades entitat bancària de l’alumne sol·licitant ajudes EPA 2017-2018

Autorització AEAT ajudes EPA 2017-2018

Declaració responsable ajudes EPA 2017-2018

 

Bases de la subvenció municipal de l’Ajuntament d’Altea, programa xarxa de llibres de text de la Comunitat Valenciana, curs 2015-2016

Fulla Informativa Ajudes Xarxa Llibres Text

2º Comunicat Ajudes Xarxa Llibres Text

Resolució 2015-2170 [Decrete Alcaldia]