Convocatòria Ajudes per assistència a guarderia 2018-2019

Bases Ajudes per assistència a guarderia 2018-2019

Declaració responsable i agència tributària ajudes guarderies 2018-2019

Solicitud de ayuda por asistencia a guardería- 2018-2019

Convocatòria d’ajudes de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Altea per a l’adquisició de material escolar de l’alumnat d’educació infantil matriculat en centres escolars públics d’Altea durant el curs 2019/2020.

BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALTEA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL

Hoja informativa documentación a presentar

Hoja de solicitud

Agencia Tributaria y Declaración responsable

Convocatòria ajudes ensenyaments reglats centre de formació persones adultes

Termini presentació sol·licituds del 21 de septembre al 17 d’octubre inclusivament.

Bases convocatoria ajudes EPA 2017-2018

Fulla de sol·licitud convocatòria ajudes EPA 2017-2018

Dades entitat bancària de l’alumne sol·licitant ajudes EPA 2017-2018

Autorització AEAT ajudes EPA 2017-2018

Declaració responsable ajudes EPA 2017-2018

 

Bases de la subvenció municipal de l’Ajuntament d’Altea, programa xarxa de llibres de text de la Comunitat Valenciana, curs 2015-2016

Fulla Informativa Ajudes Xarxa Llibres Text

2º Comunicat Ajudes Xarxa Llibres Text

Resolució 2015-2170 [Decrete Alcaldia]