Altea ofereix l’ensenyament d’infantil i de primària, de 6 a 12 anys, en cinc centres públics, tres situats en el seu nucli urbà, un altre en la partida de l’Olla i el cinquè a Altea La Vella. Existeixen dos centres de secundària en el nucli urbà d’Altea que ofereixen l’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) de 12 a 16 anys, tots dos centres també ofereixen Batxillerat:

IES Altaia ofereix batxillerat científic i humanístic.
IES Bellaguarda ofereix tres modalitats: científic, humanístic i artístic, els dos primers tant en horari diürn com nocturn.

A més a l’IES Bellaguarda s’ofereix Formació Professional:

La Formació Professional pretén que les titulacions professionals acrediten les persones, a més d’un nivell de formació, una qualificació professional. Açò significa passar d’un sistema que tradicionalment ha acreditat formació a un altre que a més acredite competència professional.

Aquest any i per primera vegada al centre es pot cursar en horari de tarda el següent cicle formatiu pertanyent a la família professional d’administració i gestió:

TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES – GRAU SUPERIOR   NOU CICLE!!

A més també es pot cursar en horari de matí el següent cicle formatiu pertanyent a la família professional d’agrària:

TÈCNIC EN PRODUCCIÓ AGROECOLÒGICA – GRAU MITJÀ

 

Per a majors de 16 anys que no hagen acabat la seua formació bàsica o necessiten millorar el domini de les llengües valenciana i castellana, disposem del Centre de Formació de Persones Adultes (FPA).

La Universitat Miguel Hernández d’Elx, va triar Altea per a oferir estudis artístics superiors a la Facultat de Belles arts.

Per a majors de 55 anys amb ganes de seguir aprenent comptem amb la Universitat de l’Experiència.

Hi ha altres ofertes educatives d’ensenyaments no reglats que s’imparteixen en el centre social.

Centres Privats

Col·legi El Planet

www.colegioelplanet.com

Centre privat que ofereix tots els nivells no universitaris: infantil, primària, secundària i batxillerat, en la modalitat de batxillerat internacional.“El Batxillerat Internacional té com a meta formar joves solidaris, informats i àvids de coneixement, capaços de contribuir a crear un món millor i més pacífic, en el marc de l’enteniment mutu i el respecte intercultural. Aquest programa encoratja als estudiants del món sencer a adoptar una actitud activa d’aprenentatge, a ser compassius i pacífics.”