Mirador

L’Espai: Situat en el nivell -1 de l’edifici, es tracta d’un espai diàfan de 20m X 15m amb una altura de més de 15m. És una zona privilegiada, les parets de la qual de cristall donen a l’entorn un ambient i una lluminositat molt especial. És l’espai idoni per a la col·locació de mostradors i expositors o, si així ho requereix l’esdeveniment, convertir-se en una zona de descans. Es disposa de taules auxiliars, cadires i sofàs, que possibiliten la creació de diferents espais independents.

A més, des de 2011 s’ha dotat aquest espai d’un condicionament acústic que millora considerablement les qualitats sonores de l’espai, reduint el temps de reverberació i augmentant la intel·ligibilitat. S’ha dotat l’espai amb un escenari de 6 X 3 m., que ha permès la utilització del Mirador per a conferències, actuacions musicals i arts escèniques de format reduït.


Sala de Prensa

L’Espai: Situat en el nivell +1 de l’edifici i situat en la zona de despatxos, és una sala de 15m x 4m i 2m d’altura, susceptible d’enfosquir-se totalment i amb mobiliari per a múltiples utilitats.

L’Ús: Es tracta d’una sala que permet diverses configuracions: com a aula per a finalitats divulgatives, amb capacitat per a 50 persones distribuïdes en cadires amb suport per a escriptura, o sala de reunions amb una taula central amb capacitat per a 20 persones.

Les dimensions de la sala fa que no siga necessari l’ús de megafonia en la mateixa, la qual cosa li dóna una major sensació de proximitat entre ponents i alumnes o participants.


Camerinos

L’Espai: Es tracta de diverses sales situades en la zona més propera a l’escenari, distribuïdes en la mateixa planta i en un primer pis.

L’Ús: Cinc petits camerinos individuals. Dos dels considerats col·lectius, amb capacitat per a unes 20 persones. A més, una sala, anomenada d’afinació, que pot ser utilitzada com a sala de reunió per a unes 25 persones assegudes.


Espai Expositiu Navarro Ramón

Al febrer de 2011 s’inaugura un nou espai expositiu dedicat al pintor alteà Juan Navarro Ramón. Per les seues característiques, la sala és susceptible de ser dividida en dos espais expositius independents.

L’espai, a més, compta amb una sala per a conferències, assajos i projeccions.