Palau Altea ofereix una zona expositiva en la qual es presenten, periòdicament, col·leccions d’elevat interés artístic i cultural.

Palau Altea compta amb cafeteria a l’interior de l’edifici. En ocasions puntuals, i sempre que així es requerisca, es poden oferir aperitius, degustacions i menjars aprofitant l’ampli espai del qual disposem.