Quan arriba el curs 2006-2007, el Conservatori desenvolupa un gran projecte d’activitats, centrat en l’educació musical dels alumnes que estudien en el Conservatori. A partir d’aquest punt MUSICALTEA va millorant les seves propostes any rere any, sent aquestes cada vegada més nombroses i de major qualitat. Anualment el centre aconsegueix consolidar una programació ambiciosa i d’un alt grau formatiu per als seus alumnes.

Les més de 70 activitats que s’han realitzat en l’última edició comprenen:

  • Concursos
  • Trobades d’Instruments
  • Festivals
  • Cursos
  • Masterclass
  • Concerts de Cambra
  • Col·laboracions amb Entitats Locals
  • Col·laboracions amb Associacions Benèfiques
  • Audicions en el Centre

 

Tot això gràcies a l’esforç de tota la comunitat educativa del nostre centre, Ajuntament, pares, mares, AMPA, alumnes, professors, Caixaltea, etc

L’objectiu primordial que persegueix aquest projecte és oferir un gran ventall de possibilitats als alumnes quant a formació es refereix, oferir-los l’oportunitat de completar la seva educació musical rebuda en l’aula a través d’actuacions en els diferents escenaris que posseïx el nostre poble, donant-los una formació final d’alta qualitat com professionals capacitats per a afrontar estudis superiors o mantenir una vida cultural activa en relació a aquesta disciplina.

Són un referent dins del projecte activitats com:

Concurs d’Interpretació Musical

El concurs naix arran de la necessitat de completar la formació interpretativa dels alumnes, completant la seva formació com intèrprets solistes. A més de preparar-los per a futures proves o competicions.

Al llarg d’aquests anys el concurs s’ha consolidat com una activitat referent per als alumnes, per part del Conservatori en cada edició s’ha intentat millorar l’organització d’aquest esdeveniment, exemple d’això és la inclusió de la FINAL A3, entre els Conservatoris de Xàbia, Dénia i Altea. Una altra de les novetats ha estat la inclusió de vídeos de presentació i entrevistes.

Festivals i trobades

Una de les finalitats bàsiques de l’educació és la de compartir coneixements i la relació entre alumnes de diferent procedència. D’aquí la necessitat de l’organització d’aquests esdeveniments dins del programa MUSICALTEA. Amb això el centre ha aconseguit establir relacions amb gairebé tots els conservatoris de la província a través de l’organització de Festivals de Bandes, Festivals d’Orquestres, Trobades de Joves músics, Intercanvis…

Cursos i masterclass

Amb la finalitat de completar la formació de l’alumnat el Centre organitza cursos i masterclass amb professionals de reconegut prestigi, aquestes jornades de convivència fora de l’horari lectiu habitual ajuden a conèixer diferents formes de concebre l’educació musical.

Altres activitats

Encara que no menys important per a la formació dels alumnes, el Centre organitza un gran nombre d’activitats com són: els cicles d’audicions, concerts de les diferents agrupacions, col·laboracions amb associacions culturals i benèfiques… atenent amb elles a la necessitat de complementar la formació rebuda en l’aula.

Al llarg del seu projecte el Conservatori s’ha convertit en un referent cultural dintre del nostre poble, on xiquets, joves i majors gaudeixen d’un ambient musical de qualitat.