Els orígens del Conservatori queden units al de la Societat Filharmònica Alteanense, creadora de “la Escuela de Educandos Benjamín Palencia”, en 1970 i sota la direcció de D. Francisco Pérez Devesa, instaurant així la base de l’ensenyament musical reglat en la nostra població.

Divuit anys més tard en 1988, l’activitat musical de l’escola queda reflectida ja en els joves educands que s’incorporen a la Banda Simfònica i aprofitant eixa il·lusió, ara sota l’adreça de Jesús Juan Oriola, l’Escola passa a ser un Centre Reconegut de Grau Elemental per la Conselleria d’Educació i dependent del Conservatori Oscar Esplá d’Alacant.

Ja en el curs 1997/98, l’Escola de Música passa a denominar-se Conservatori Municipal de Grau Mitjà, el qual alberga més de 250 alumnes de tota la comarca. L’actual nom de Conservatori Municipal Professional d’Altea, passa a denominar-se per acord en el Consell Escolar del Centre per a actualitzar-lo a la nova normativa educativa.

El dia 27 de febrer de 1997 s’acorda pel Ple Municipal crear el Conservatori Municipal Professional de Música d’Altea, i se subscriu l’acord entre Conselleria i l’Ajuntament el 25 d’abril de 2000. La ubicació actual del Conservatori és el Camí Vell d’Alacant, on es va remodelar l’edifici existent en els seus orígens grup escolar, més tard institut F.P i en els seus últims anys dependències de la Facultat de Belles arts de la Universitat M. Hernández. Ja des de març de l’any 2003 alberga les instal·lacions del Conservatori Municipal Professional.

Les especialitats amb les quals compta el conservatori són: piano, flauta travessera, clarinet, saxofon, trompeta, trompa, trombó, tuba, percussió, violí, viola, violoncel, guitarra i oboé.

En les tasques d’organització i gestió del centre, el Conservatori ha comptat amb quatre directives, les quals han sigut les encarregades d’organitzar la vida acadèmica, formativa i fins i tot social del conservatori:

La 1ª junta directiva: En la seua primera etapa durant els anys 1997 a 2002 van ser els seus càrrecs Pedro Ripoll com a Director, Juan T. Laviós (secretari) i Michel Jansen (Cap d’Estudis).

La 2ª junta directiva: Ja en la seua segona etapa durant els anys 2002 a 2006 van ser els seus càrrecs Felipe Zaragozí com a director, Juan T. Laviós (secretari) i Francisco Perles (Cap d’Estudis).

La 3ª junta directiva: Formada per Juan T. Laviós (director), Francisco Perles (vicedirector), Marcos Ivorra (secretari) i Antonio Lanuza (Cap d’Estudis).

I finalment, l’actual junta directiva que es fa càrrec des de Setembre del 2012 i formada per per Juan T. Laviós (director), Antonio Lanuza (vicedirector), Antonia Orts (secretària) i Francisco Perles (Cap d’Estudis).

En l’actualitat el Conservatori ha ampliat el seu horitzó formatiu proposant noves i innovadores propostes educatives com la iniciació instrumental per a menors de 8 anys, iniciació musical per a adults, classes de “batucada” i ritmes del Carib, taller de jazz i improvisació, informàtica musical.

Després de 16 anys d’història, el Conservatori Professional d’Altea ha aconseguit un alt grau de maduresa, arribant a ser un referent en la cultura musical del nostre poble. Les dues entitats musicals (Societat Filharmònica Alteanense i Societat Recreativa d’Altea la Vella) han nodrit les seues diverses agrupacions amb el planter generat pel centre. Prova de la maduresa aconseguida pel Conservatori és el projecte educatiu i cultural que duu a terme anualment “MUSICALTEA”.

MUSICALTEA és el resultat final del treball i l’esforç que realitzen alumnes, pares, mares, professors, administració, etc…..aquest projecte comprén més de 70 activitats, totes elles vinculades a la música, planificades i organitzades per l’equip directiu del Conservatori juntament amb el claustre de professors.