Ensenyaments Elementals

Assignatura 1r E.Elementals 2n E.Elementals 3r E.Elementals 4t E.Elementals
Instrument 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora
Llenguatge Musical 2 horas 2 horas 2 horas 2 horas
Cor 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora
Conjunt 1 hora 1 hora

Ensenyaments Professionals: Vent, Corda i Percussió

Assignatura 1r E. Prof. 2n E. Prof. 3r E. Prof. 4t E. Prof. 5é E. Prof. 6é E. Prof.
Instrument 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora
Llenguatge Musical 2 hores 2 hores
Orquestra/Banda 2 hores 2 hores 2 hores 2 hores 2 hores 2 hores
Piano Complementari 0’5 hores 0’5 hores 0’5 hores
Música de cambra 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora
Anàlisi 2 hores 2 hores
Història de la Música 2 hores 2 hores
Optativa 3 hores 3 hores

Ensenyaments Professionals: Guitarra

Assignatura 1r E. Prof. 2n E. Prof. 3r E. Prof. 4t E. Prof. 5é E. Prof. 6é E. Prof.
Instrument 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora
Llenguatge Musical 2 hores 2 hores
Piano Complementari 0’5 hores 0’5 hores 0’5 hores
Cor 2 hores 2 hores
Conjunt 1 hora 1 hora
Música de cambra 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora
Harmonia 2 hores 2 hores
Anàlisis 2 hores 2 hores
Historia de la Música 2 hores 2 hores
Acompanyament 2 hores 2 hores
Optativa 3 hores 3 hores