L’Arxiu Municipal d’Altea és un servei públic de gestió i titularitat de l’Ajuntament d’Altea. L’Arxiu és l’encarregat de reunir, custodiar, organitzar i difondre la documentació generada per l’administració municipal en el desenvolupament de les seues funcions.

SERVEIS

– Servei intern, a la mateixa Administració, de consulta i préstec.

– Serveis externs, a la ciutadania, de consulta en sala amb cita prèvia. Horari d’atenció al públic de dimecres a divendres de 09.30 a 13.30 h.

DESCRIPCIÓ

Context històric

El municipi d’Altea està situat al nord de la província d’Alacant, en la comarca de la Marina Baixa. Geogràficament emplaçat en la costa del Mediterrani en la Vall de l’Algar-Guadalest, limita amb els termes municipals de l’Alfàs del Pi, la Nucia, Callosa d’En Sarrià, Xaló, Benissa i Calp.

Al nord del terme municipal es troba el llogaret d’Altea la vella, lloc amb ocupació en època ibèrica i islàmica. D’època andalusina és el topònim Altâya, que amb la conquesta cristiana es transforma en Altea.

L’actual Altea es localitza a la part sud del riu Algar on, en època medieval, hi havia els llocs d’Albalat i Bellaguarda. Després de passar per diverses mans feudals, en el segle XIV, tot el terme queda integrat dins del Comtat de Dénia. Però a mitjan segle XV quedarà, definitivament, entre els dominis de la Baronia dels Palafox i Rebolledo.

El terme quedarà quasi despoblat en el segle XVI a conseqüència dels constants atacs piràtics i de la pressió fiscal senyorial. A finals del segle XVI es reactiven els intents de creació d’una població estable al territori de l’antiga Bellaguarda, amb un castell i muralles per defensar-la. El procés repoblador culmina amb l’atorgament de carta de poblament als nous habitants. L’11 de gener de 1617 se signa la Carta Pobla entre els habitadors de la nova Altea i Jaume de Palafox, marqués d’Ariza.

A partir de les darreries del segle XVII Altea viu un auge econòmic (agrícola, pesquer i comercial) i demogràfic. En els segles XVIII i XIX es desenvolupa el nucli urbà en paral·lel a la costa. En la segona meitat del segle XX l’economia del municipi es transformarà cap al sector serveis, fonamentat en el turisme i la construcció.

Context arxivístic

Al llarg del segle XX l’Ajuntament ha ocupat diverses ubicacions fins que en 1968 s’estableix un edifici definitiu. Fruit dels trasllats i de les reformes realitzades en l’edifici, la documentació ha estat dispersa per diverses oficines i dipòsits.

En 2010 s’inaugura una instal·lació destinada a arxiu. L’edifici general de l’Arxiu Municipal d’Altea té una superfície de 351 metres quadrats; disposa d’un dipòsit de 179 metres quadrats amb prestatgeries mòbils compactes, sala de treball, sala de consulta i sala de recepció de la documentació.

Actualment el servei d’arxiu es troba en procés d’organització i de recuperació de la documentació dispersa, així de millora de les condicions físiques i ambientals de conservació de la documentació. La documentació custodiada ocupa 1645 metres lineals de prestatgeria.

FONS DOCUMENTALS

Fons municipal

El fons de l’Ajuntament d’Altea conté informació del govern, l’administració, els habitants i l’economia del municipi. És fruit de la documentació generada per l’administració municipal en l’exercici de les seues funcions. El seu fons documental garanteix al ciutadà la transparència de la gestió municipal, la conservació i la disponibilitat dels documents públics que recolzen els seus drets i interessos particulars legítims; a més, representa una de les principals fonts per al coneixement de la història de la localitat en els anys corresponents a la documentació que es conserva. Aquest fons conserva documentació des de 1930, entre la qual cal destacar:

 • Òrgans de Govern
 • Alcaldia. Decrets
 • Ajuntament ple
 • Secretaria
 • Estadística. Padró
 • Quintes
 • Serveis
 • Indústries
 • Obres particulars
 • Urbanisme
 • Serveis socials
 • Hisenda
 • Intervenció
 • Arbitris i contribucions

 

Fons incorporats

A més del fons de l’Ajuntament, també es conserven altres fonts personals incorporats:

– Fons personal Joan Navarro Ramon

– Fons Martínez Orozco

– Fons documental de Ramón Llorens Barber

INFORMACIÓ I CONTACTE

Arxiu Municipal d’Altea

c/ la Vila Joiosa, s/n. Pl. Ventura Martí

03590 Altea (Marina Baixa)

Tel. 627545226 – arxiu@altea.es