CONCURS DE MÚSICA
L’ESCENARI DE PALAU ALTEA

Dissabte 8 de juny de 2019

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
La IV Edició del Concurs de música L’ESCENARI de Palau Altea vol donar l’oportunitat a joves formacions de donar-se a conèixer al gran públic i compartir escenari amb un grup de renom del panorama musical valencià. En aquesta edició, els grups seleccionats pujaran a les taules de Palau Altea amb el grup GENER.

BENEFICIARIS, REQUISITS, PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I TERMINI
Per optar a la participació en el concurs cal que tots els integrants de la proposta tinguin entre 16 i 99 anys.
Caldrà enviar un email a comunicacion@palaudealtea.com dient explícitament que es vol participar en el CONCURS CICLE ESCENARI amb nom, adreça, telèfon i correu electrònic de la persona que presenta la proposta.
L’enllaç a una plataforma de reproducció online des de la que el jurat pugui escoltar la proposta (Spotify, Grooveshark, Myspace , Youtube, Dropbox, etc) amb un mínim de cinc temes propis.
Fotocòpia del DNI, NIE, carnet de conduir o passaport, de totes les persones que integren la proposta.
Les propostes poden presentar-se fins el diumenge 31 de març a les 00:00h.

JURAT I PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
Es nomenarà un jurat integrat pels Regidors de Cultura i Joventut de l’Ajuntament d’Altea, un representant de l’empresa Olympia Metropolitana (gestora de Palau Altea) i dos músics professionals.
El jurat es reunirà en acabar el termini de presentació de propostes i n’escollirà 3 grups que tocaran en la IV Edició del Concurs de l’ESCENARI de Palau Altea el DISSABTE 8 de JUNY.  L’ordre d’actuació es decidirà per sorteig, sent el grup convidat el que actúe en últim lloc.

PREMIS
Hi haurà 3 premis de 600€, 400€ i 200€ respectivament que atorgarà el públic assistent amb les seues votacions.

IV CONCURS ESCENARI PALAU ALTEA