En aquesta secció podràs trobar informació i documentació general de la regidoria de Ciutadans Estrangers.

  • Jornada de Participació 2018

Jornada de participació per als Ciutadans Estrangers 2018

  • TARGETA DE RESIDÈNCIA de familiar de ciutadà de la UE

http://www.ciudadanosextranjeros.es/publicacion.php?id=16

  • Constitució d’associacions

http://www.ciudadanosextranjeros.es/publicacion.php?id=4