servicios sociales

Els Serveis Socials comprenen aquells recursos, actuacions i prestacions que tendeixen a complir les següents finalitats:

  1. La prevenció, tractament i eliminació de qualsevol causa o situació de marginació o desigualtat social.
  2. La coordinació dels recursos i de les iniciatives públiques i privades, així com dels aspectes socials dels sistemes sanitaris i educatius.
  3. El ple desenvolupament de la persona en el si de la societat i el foment de la solidaritat i de la participació ciutadana en el camp dels Serveis Socials.

Tot això amb la finalitat d’ajudar a les persones i grups socials a resoldre els seus problemes, superant les seves dificultats i a crear i aconseguir recursos adequats per millorar la seva qualitat de vida i la integració en la Comunitat o entorn social a què pertanyen.

Cita prèvia:

Acudint al Departament de Serveis Socials ubicat al Centre Social c / Marina Baixa, nº2
Trucant al 966882702
Enviant un correu electrònic: altea.ssociales@cv.gva.es

Horari d’atenció al públic:
Altea: De dilluns a dijous de 09:00-14:00. Divendres de 11.00 a 14.00h.
Altea la Vella: Dimecres de 9.00h. a 14.00h. (Cita prèvia)