Convocatòria de Subvencions a ONG’s

Les presents bases regulen la concessió de subvencions, a través de procediment ordinari en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar d’emergència sociosanitària en matèria d’infància i joventut a través de programes d’Estada Temporal de Menors amb Famílies residents a Altea.

Convenis de Col·laboració

CREU ROJA ESPANYOLA: L’Ajuntament d’Altea i Creu Roja Espanyola, dins del marc legal del conveni, desenvolupa el pla de Voluntariat i Participació de Creu Roja, fomentant al seu torn la sensibilització i dinamització en aquest sentit dels més joves de la localitat. Com un objectiu prioritari, Creu Roja es compromet a la localitat d’Altea, a dinamitzar el voluntariat, per a poder desenvolupar el Pla d’Acció de Creu Roja Espanyola i garantir l’adequació dels objectius de la institució a la realitat local.

AFEM: Associació de Familiars i Malalts Mentals: Aquest conveni té la finalitat de desenvolupar a Altea el Programa de rehabilitació psicosocial i laboral per a persones amb malaltia mental d’Altea, desenvolupant activitats tant para a les persones afectades per aquest tipus de malaltia com per als seus familiars, adequant així els objectius de la regidoria de serveis socials a la realitat local.

INTEGRA: Associació de pares amb trastorns generalitzats del desenvolupament i del llenguatge de la Marina Baixa: El conveni es formalitza a fi de sufragar, en part, les despeses de la implantació i posada en marxa d’un servei extraescolar que atenga als xiquets amb necessitats especials.

DOBLE AMOR: El conveni té l’objecte de sufragar, en part, les despeses de transport de persones amb discapacitat intel·lectual d’Altea al centre ocupacional DOBLE AMOR.

Voluntariat

REGLAMENT MUNICIPAL VOLUNTARIAT ALTEA