El Consell d’Europa defineix com a dependència “aquell estat en què es troben les persones que, per raons lligades a la falta o a la pèrdua d’autonomia física, psíquica o intel·lectual, tenen necessitats d’assistència i/o ajudes importants a fi de realitzar els actes corrents de la vida diària”. La Llei 39/2006 té com a objecte reconéixer a les persones el dret a la promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependència. Per a poder dur a terme aquest dret es crea un Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD).

Destinataris:

Persones majors dependents.
Discapacitats moderats, severs o grans dependents.
Xiquets menors de tres anys amb problemes de dependència.
Persones amb discapacitat psíquica, intel·lectual i amb malaltia mental dependents.

Requisits:

Ser espanyol (o tindre residència legal a Espanya). Tindran un tractament especial els menors de 3 anys discapacitats. Trobar-se en situació de dependència en algun dels graus establits per la Llei. Residir en territori espanyol, i haver-ho fet durant 5 anys, dels quals dos hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. El Servei Municipal d’Atenció a les Persones Dependents de l’Ajuntament d’Altea t’informa i t’assessora en tot el que està relacionat amb la Llei de Dependència: Sol·licitud i tramitació. Informació sobre l’estat de l’expedient. Altres qüestions relatives al procediment de sol·licitud i reconeixement de la situació a la dependència. Si vols més informació sobre Què és la Dependència i Com iniciar la sol·licitud, mensualment s’organitzen sessions informatives grupals per a persones dependents i els seus familiars. Telefona al 966882702 o acudeix al Departament de Serveis socials per a conéixer quan es realitza la pròxima reunió.

Enllaços d’Interés

Portal de la Dependència

Conselleria Benestar Social