Departament de Serveis Socials

Direcció: c/ Marina Baixa, nº2
Telèfon: 966882702
Fax: 966882817
Cita Previa: 966882702
Correu electrònic: altea.cssociales@cv.gva.es
Coordinadora de Serveis Sociales: Amaya Madaleno Montalvo


Centre Social

Direcció: c/ Marina Baixa, nº2
Telèfon: 965843075
Fax: 966882817
Correu electrònic: ceam.altea@cv.gva.es