Centre Especialitzat d’Atenció al Major

Presentació

El CEAM Altea inaugurat al maig de 2003 és un centre de titularitat municipal. El seu principal objectiu és aconseguir que les persones es mantinguen en un estat físic i emocional que els permeta valdre’s per si mateixes i romandre en el seu mitjà familiar i social el major temps possible.

És per tant un centre base de diagnòstic, informació, formació, prevenció i manteniment a través de rehabilitació, gimnàstica, hidroteràpia i desenvolupament d’activitats ocupacionals que proporcionen hàbits de vida saludable i promocionen les relacions interpersonals de les persones majors amb la finalitat d’evitar la solitud i l’aïllament social, sent així aquest recurs institucional un suport formal tant per als majors com per a la seua família, basant-se en els principis de participació, autonomia i normalització.

A més, és una unitat d’informació i assessorament sobre recursos i serveis socials, alhora que desenvolupa programes conjunts de col·laboració i coordinació amb serveis socials generals.

Instal·lacions

El centre comprén diverses estades organitzades per àrees segons objectius i funcions:

Àrea de Prevenció i Manteniment de la Salut.
Àrea de Rehabilitació Preventiva.
Àrea d’Informació i Formació.
Àrea d’Activitats Físiques.
Àrea de Tallers Ocupacionals.
Àrea Social i Educativa.

On Ens Trobem

Adreça: Calle Marina Baixa, nº 6
Telèfon: 965364300
E-mail: ceam.altea@cv.gva.es

Horari

L’horari del CEAM és de 8 a 20 hores de dilluns a divendres durant els mesos d’octubre a juny. Els mesos de juliol, 2a quinzena d’agost i setembre l’horari és de 8 a 14 hores. La 1a quinzena d’agost el CEAM roman tancat.

Qui pot ser usuari del CEAM

Tota persona resident a Altea.
No estar en actiu laboralment.
Tindre 60 anys acomplits.
Persones majors que continuen patint seqüeles després d’haver superat el procés de rehabilitació funcional a través dels sistemes hospitalaris i ambulatoris i que precisen continuar amb exercicis de manteniment, però que per la seua situació emocional són incapaces de realitzar-los per si sols al seu domicili.
Persones que puguen continuar en actiu laboralment per a les quals el centre oferirà programes de preparació a la jubilació, ocupació del temps lliure , formació i informació.

Adquisició de la Condició d’Usuari

La condició d’usuari del CEAM s’adquireix previ acompliment dels requisits establits a través de l’obtenció del corresponent document acreditatiu. Per a obtenir-ho l’interessat emplenarà la corresponent sol·licitud d’admissió, que una vegada comprovat que reuneix els requisits exigits, se li lliurarà la targeta d’usuari del centre.

Serveis que Ofereix

Atenció Geriàtrica Integral

Valoració física (confecció de la història clínica i exploració completa del pacient). Valoració funcional. Valoració mental. Valoració afectiva. Valoració social.

Dra. Lucía Jorquera Marín – Coordinadora Médica.
Horari: Dimecres de 10 a 12 hores, 1a visita pacients.
Dr. Delfín Arzúa Mouronte.
Horari: dimarts de 16 a 18 hores, control de pacients.

Prevenció i Manteniment

Pla de Medicina Preventiva en Geriatria: Programes de millora i manteniment de la salut. Detecció de factors de risc (HTA, Diabetis, Colesterol, etc). Protocol de prevenció de caigudes (valoració de la motilitat). Protocol de Nutrició ( obesitat, , malnutrició, dentició, etc). Dèficits visuals i auditius. Protocol sobre hàbits perjudicials (tabac, alcohol, inactivitat física, etc). Detecció precoç de malalties. Prevenció de la osteoporosis.

Atenció Psicològica

Rehabilitació Cognitiva:
Tallers d’estimulació cognitiva (memòria).
Tallers d’Activitats de la Vida Diària (bàsics i instrumentals).

Atenció Social

Treballadora Social: Verónica Ibarra Coca.
Gestió de Recursos i Serveis:
TTargeta d’usuari del CEAM.
Vacances IMSERSO.
Vacances Socials de la Comunitat Valenciana.
Termalisme Social de l’IMSERSO.
Programa de Termalisme Valencià.
Targeta del Major.
Targeta de Transports Interurbans.
Abonament Social Telèfon.

Rehabilitació i fisioteràpia

Patologies cròniques (artritis, artrosis, etc.). Accidents cardiovasculars. Dolor musculesquelètic. Tractament del dolor (Electroteràpia, TENS, Ultrasons, Hidroteràpia, Infrarojos, etc.). Gimnàstica específica per a diferents patologies. Simon Ratcliffe, Mª José García Villanueva, Silvia Marzal Vila

Horari: De Dilluns a divendres, Matins: 9 a 14 hores, Vesprades: 16 a 19 hores.

Hidroteràpia

Simon Ratcliffe, Mª José García Villanueva, Silvia Marzal Vila.

Horari: De Dilluns a divendres, Matins: 9 a 14 hores

Admissió en els Tractaments

L’usuari emplenarà l’imprés de sol·licitud corresponent. Haurà de presentar informe del seu metge de capçalera o especialista i passar la pertinent revisió pel metge del centre, el qual derivarà al servei de fisioteràpia.

Tallers Ocupacionals curs 2012/13 d’octubre a juny: inscripcions a partir de l’1 de juliol.

Activitats Dies Hores Monitor
IOGA DILLUNS I DIMECRES:
DIMARTS I DIJOUS:
10 – 11 h.
19 – 20 h.
Carnen Sánchez
carmenalteayoga@gmail.com
Tel. 677513021
TAICHI DILLUNS: 11-12.30 h. Carmen Murcia
eslamur@hotmail.com
Tel. 68758293
TAICHI DIMARTS I DIJOUS: 10-11 h. Carmen Murcia
eslamur@hotmail.com
Tel. 68758293
TAICHI DIMECRES I DIVENDRES:  9- 10 h.
11- 12 h.
12- 13 h.
Carmen Murcia
eslamur@hotmail.com
Tel. 68758293
PINTURA DILLUNS:
DILLUNS:
DIMECRES:
10-13 h.
16- 19 h.
10- 13 h.
Ignacio Lloret
e-mail:tachipintor@hotmail.com
Tel.
CERÁMICA DIMECRES:
DIJOUS:
DIVENDRES:
16-19 h.
10- 13 h.
10- 13 h.
Elena Sevila
rupertovar@yahoo.es
Tel. 661624482
MEMÒRIA DILLUNS I DIMECRES: 10- 11 h.
BALLS DEL CARIB DILLUNS I DIMECRES:
DIMARTS I DIJOUS:
18- 19 h.
18- 19 h.
Carlos i Claudia Ciutat
carlos@deberiasestarbailando.es
Tel. 608426262
INFORMÀTICA DIMARTS (introducció):
JUEVES (nivel 2):
9,30- 12,30 h.
9,30- 12,30 h.
Luis Ortiz
Tel. 690922770
PATCHWORK DIMARTS:
DIJOUS:
16- 19 h.
16- 19 h.
Mª Dolores Canovas
EMPRIMACIÓ EN TELA DIMARTS:
DIJOUS:
16- 19 h.
16- 19 h.
Mª Luisa Botella
COSTURA DIVENDRES: 10-13 h. Pilar Tejadillos
MACRAMÉ DIMECRES: 16- 19 h. Isabel Cristóbal

Cursos (desplegable)

Admissió en els Cursos i Tallers

L’usuari emplenarà l’imprés d’inscripció corresponent. Les admissions es realitzaran per rigorós ordre d’inscripció.

Altres Serveis que Ofereix el CEAM

Podología

Oscar Alemany.
Horari: Dilluns i dimarts.
Matins: 9 a 14 hores.
Vesprades: 15,30 a 19 hores.
Mesos de juliol, agost i setembre tancat vesprades.
Vacances de l’1 al 15 d’agost.

Perruqueria

Matins: 8 a 14 hores (afegir llistat de preus a totes les activitats).
Vesprades: 16,30 a 20 hores.
Mesos de juliol, agost i setembre tancat de vesprada.
Vacances de l’1 al 15 d’agost.

Cafeteria

Matins 8 a 14 hores.
Vesprades 16,30 a 20 hores d’octubre a juny.
Mesos de juliol, agost i setembre tancat de vesprada.
Vacances de l’1 al 15 d’agost.

Reglament

Normativa: Ordenança reguladora del preu públic per prestació de serveis i utilització d’instal·lacions culturals i anàlogues de titularitat municipal.

Reglament d’ús i funcionament del centre social

Vegeu també en conselleria de justícia i benestar social.