El nostre municipi sempre s’ha caracteritzat per l’elevada presència de l’agricultura, on els cultius més abundants són el cítric i el nispro, però també en troben d’altres de secà com oliveres, ametlers, etc. Aquests sector es queda disminuït per tres factors fonamentals, tots ells relacionats amb l’economia: la demanda de terres per a construir, la baixa rendibilitat dels productes agrícoles i la mancada d’incentius per a les noves generacions d’agricultors.

Actualment, la Regidoria d’Agricultura té com a objecte preservar la nostra horta amb una triple finalitat, mantindre els cultius locals i els llocs de treball que generen, preservar el nostre entorn i paisatge, així com millorar el medi ambient utilitzant i promovent tècniques de cultiu ecològic.