El document d’acompanyament i trazabilitat agrícola (DATA) facilita la transmissió veraç i responsable de la informació en l’etapa de la primera comercialització i garanteix la trazabilitat també en el trasllat.

Al mateix temps el DATA és un instrument per a evitar, en la mesura del possible, situacions d’aprofitament il·lícit que puguen tenir el seu origen en accions delictives de furt o robatori de productes, facilitant als agents de l’autoritat un control sobre la procedència dels productes agrícoles.

Resulta obvi per a garantir la trazabilitat definir així mateix amb major precisió la identificació dels agricultors i empreses agràries i les parcel·les agrícoles, per açò es defineix els actors de l’acreditació i el procediment d’identificació d’acord amb el conjunt de la informació agrària que sobre aquest tema consta en la Consellería i la que corresponga conforme al dret.

És per tot açò que des de la Regidoria d’Agricultura facilita un model en dos formats (un d’ells editable) que acredita la procedència en destinació i durant el transport dels productes agraris als quals faça referència.

ORDRE 11/2013, de 13 d’agost, de la Consellería de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es desenvolupen alguns aspectes del Decret 75/2012, de 18 de maig, del Consell, pel qual es regula l’obligatorietat de mantenir la trazabilitat en els productes agrícoles de la Comunitat Valenciana i la seua primera comercialització

DATA

DATA Altea editable