El patrimoni cultural d’una localitat revesteix una importància especial en constituir una part fonamental de la seua història, de la seua riquesa i de la seua identitat. Les Administracions públiques i la població en general han d’assumir la necessitat de protegir-ho i de garantir la seua permanència en el temps, per a l’ús i gaudi de les generacions presents i futures, respectant l’especificitat de cada bé, la seua importància i valors essencials com a document, objecte i significat de la seua societat.

En aquesta línia, forma part dels objectius de la Regidoria d’Agricultura adoptar mesures per a preservar els documents, arxius i béns associats a l’activitat agrícola tal com es desenvolupava fins a no fa molt (canals, séquies, etc.) i als coneixements tradicionals sobre el cultiu i el reg que estan perdent-se irremeiablement per la introducció de noves tècniques agrícoles i de regadiu. Així mateix, és un objectiu d’aquesta Regidoria diversificar l’oferta turística d’Altea, reduïda en l’actualitat a turisme de sol i platja, oferint als visitants oportunitats per l’agroturisme i ajudant així, a dinamitzar l’activitat econòmica de la localitat.

Es crearà una ruta de l’aigua que abaste i enllace 5 punts del municipi on es troben elements d’interés (canals, séquies, etc.) vinculats a les antigues tècniques de cultiu i reg que encara existeixen a Altea i que es troben quasi abandonats i desconeguts per la població. Aquests espais se senyalitzaran convenientment explicant el seu origen i funció que complien i es difondran a través dels díptics informatius que s’elaboren per a difondre aquesta ruta així com la creació de l’arxiu de l’aigua.

ruta del agua

acequias