Processos de selecció de personal


Convocatòria procés selectiu per al programa temporal d’un lloc d’Inspector/a de Via Pública.


Estat

Publicació de bases


Convocatòria procés de creació d’una borsa de treball temporal de un/a Dinamitzador/a de Juventut per a l’Ajuntament d’Altea.


Estat

Publicació de bases

Finalitzat període de presentació d’instàncies a l’espera de llistat provisional.
Convocatòria del procés selectiu per a la provisió de set places d’agent de policia local Altea.


Estat

Publicat Acta 9 torn lliure. Publicada Acta 4 -Valoració merits- torn mobilitat


Convocatòria de les proves selectives per a la provisió en propietat de tres places d’auxiliar administratiu o administrativa i per a la creació d’una borsa de treball temporal.


Estat

Publicada llista definitiva (21/06/2021).

Convocar a els/as aspirants que figuren en la llista a l’exercici únic de la fase d’oposició, de caràcter obligatori i eliminatori, el dia 20 de juliol de 2021, a les 11 h. del matí, en l’Aulari I de la Universitat d’Alacant


Provisió d’una plaça en propietat de conserge i constitució d’una borsa de treball de subalterns


Estat

Publicada llista definitiva (21/06/2021).

Convocar a els/as aspirants que figuren en la llista a l‘exercici únic de la fase d’oposició, de caràcter obligatori i eliminatori, el dia 20 de juliol de 2021, a les 8 h. del matí, en l’Aulari I de la Universitat d’Alacant


Scroll to Top