Processos de selecció de personal

Creació d’una borsa de treball temporal per al nomenament interí o contractació laboral de psicòlegs/as per a l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament d’Altea.


Estat

Espera llistat provisional admesos i exclosos.


Creació d’una borsa de treball temporal per al nomenament interí o contractació laboral d’agents d’igualtat per a l’àrea d’igualtat de l’Ajuntament d’Altea


Estat

Espera llistat provisional admesos i exclosos.


Procés selectiu per a la constitució d’una borsa d’ocupació temporal per a la provisió de llocs de treball de promotor/a d’igualtat Ajuntament d’Altea


Estat

Espera llistat provisional admesos i exclosos.


Convocatòria procés de creació d’una borsa de treball temporal per al nomenament interí o contractació laboral d’assessors/as jurídics/as per a l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Altea.


Estat

Espera llistat definitiu admesos i exclosos.
Convocatòria de les proves selectives per a la provisió en propietat de tres places d’auxiliar administratiu o administrativa i per a la creació d’una borsa de treball temporal.


Estat

Publicat llistat provisional admesos i exclosos

Període d’esmena del 19/04/2021 al 30/04/2021

Accés a la Seu Electrònica


Provisió d’una plaça en propietat de conserge i constitució d’una borsa de treball de subalterns


Estat

Publicat llistat provisional admesos i exclosos

Període d’esmena del 19/04/2021 al 30/04/2021

Accés a la Seu Electrònica


Scroll to Top