Processos de selecció de personal


Proces creació borsa de treball temporal per al nomenament interí o contractació laboral temporal de Educadores/as Socials.

Estat

Publicació Bases


Proces creació borsa de treball temporal per al nomenament interí o contractació laboral temporal de tècnics o tècniques d’integració social per a l’àrea de serveis socials.

Estat

Publicació Bases


Proces creació borsa de treball temporal d’agents d’ocupació i desenvolupament local a l’Ajuntament d’Altea

Estat

Publicació Llista Difinitiva Admesos i exclosos i data d’examen.


Proceso para provisión en propiedad de una (1) plaza de Inspector o Inspectora de la Policía Local y constitución de BTT.

Estat

Publicació Bases


Cobertura en propietat de dues (2) places d’Oficial de Policia Local Altea -Promoció Interna-

Estat

Publicació Llista Provisional Admesos Exclosos


Convocatoria proceso selectivo para el programa temporal de un lugar de Inspector/a de Vía Pública.

Estat

Publicación Edicto Decreto Constitución BTT


Convocatoria proceso de creación de una bolsa de trabajo temporal de uno/a Dinamizador/a de Juventud para el Ayuntamiento de Altea.

Estat

Publicación Decreto Creación BTT


Convocatòria procés de creació d’una borsa de treball temporal per al nomenament interí o contractació laboral d’assessors/as jurídics/as per a l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Altea.

Estat

Publicación creación de bolsa de trabajo temporal.


Convocatòria de les proves selectives per a la provisió en propietat de tres places d’auxiliar administratiu o administrativa i per a la creació d’una borsa de treball temporal.

Estat

Publicación creación de bolsa de trabajo temporal.

Documents del procés

Provisió d’una plaça en propietat de conserge i constitució d’una borsa de treball de subalterns

Estat

Publicación acta definitiva

Documents del procés

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa d’ocupació temporal per a la provisió de llocs de treball de promotor/a d’igualtat Ajuntament d’Altea

Estat

Publicación creación bolsa de empleo temporal.


Creación BTT para nombramiento interino o contratación laboral de locutor/a publicista para la emisora municipal Ràdio Altea

Estat

31/03/2022 Publicado decreto creación BTT.


Creació d’una borsa de treball temporal per al nomenament interí o contractació laboral d’agents d’igualtat per a l’àrea d’igualtat de l’Ajuntament d’Altea

Estat

– Publicación creación BTT.


Creació d’una borsa de treball temporal per al nomenament interí o contractació laboral de psicòlegs/as per a l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament d’Altea.

Estat

2021/12/28 Publicación Edicto 13.- Decreto Creación BTT- Psicólogos-as Ayto Altea


Convocatòria provisió temporal intendent de la Policia Local Altea i formació de borsa de treball, per millora d’ocupació.

Estat

Finalizado


Convocatoria proceso de creación puesto denominado Jefatura Servicio de Urbanismo y Medio Ambiente por el sistema de libre designación.

Estat

Publicación nombramiento.


Convocatoria de proceso selectivo para la provisión de siete plazas de agente de policía local Altea.

Estat

Publicación propuesta nombramiento f. carrera y constitución Bolsa -Turno Libre

Documents del procés

Scroll to Top