Processos de selecció de personal


Convocatòria procés selectiu per al programa temporal d’un lloc d’Inspector/a de Via Pública.


Estat

Publicació de bases


Convocatòria procés de creació d’una borsa de treball temporal de un/a Dinamitzador/a de Juventut per a l’Ajuntament d’Altea.


Estat

Publicació de bases

Finalitzat període de presentació d’instàncies a l’espera de llistat provisional.Convocatòria del procés selectiu per a la provisió de set places d’agent de policia local Altea.


Estat

Publicats resultats entrevista personal, prova psicotècnica – torn lliure.

Scroll to Top