Loading Events
  • This event has passed.

Plenari que en sessió ordinària es celebrarà el dimecres dia 30 d’octubre de 2019, a les disset (17,00) hores, en el Saló d’Actes del Centre Social de la Tercera Edat.

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborranys actes sessions anteriors.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments, Cultura, Comerç i Turisme sobre sol·licitud reajustament anualitats actuació en IES Bellaguarda dins del Pla Edificant (5774/2018).
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments, Cultura, Comerç i Turisme sobre sol·licitud reajustament anualitats actuació en CEIP Les Rotes dins del Pla Edificant (1273/2018).
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments, Cultura, Comerç i Turisme sobre sol·licitud reajustament anualitats actuació en CEIP Blanquinal dins del Pla Edificant (1404/2018).
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments, Cultura, Comerç i Turisme sobre sol·licitud reajustament anualitats actuació en CEIP L’Olla dins del Pla Edificant (3585/2018).
6.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments, Cultura, Comerç i Turisme sobre sol·licitud reajustament anualitats actuació en IES Altaia dins del Pla Edificant (1403/2018).
7.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments, Cultura, Comerç i Turisme sobre sol·licitud reajustament anualitats actuació en CEIP Altea la Vella dins del Pla Edificant (1863/2018).
8.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Urbanisme i Pla General sobre resolució de condició d’Agent Urbanitzador polígon La Mallà Pla Parcial L’Àramo (2620/2019).
9.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre modificació ordenança IBI (6026/2019).
10.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre modificació ordenança tractament residus urbans (5771/2019).
11.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre modificació de crèdits (513/2019).
12.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre nomenament representant en òrgan col·legiat (6014/2019).

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 2104 al 2355/2019)

Precs i preguntes