Loading Events
  • This event has passed.

Plenari de l’Ajuntament, dia 26 de febrer de 2021, a les 10,00 hores, que se celebrarà per vídeo conferencia que garantirà adequadament la seguretat tecnològica, l’efectiva participació política dels seus membres, la validesa del debat i votació dels assumptes.

ORDRE DEL DIA:
ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
2.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa de Benestar Social, Igualtat, Sanitat i Participació Ciutadana Moció Dia Internacional de la Dona (901/2021)
3.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior modificació de crèdits extraordinaris (34/2021).
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Educació, Festes, Agermanaments, Cultura, Turisme i Comerç conveni aula didàctica Carmelina Sánchez Cutillas (721/2021).
5.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior moció Grup Municipal Popular baixada preu de la llum (826/2021).
6.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior moció Grup Municipal Popular Pla Resistir (828/2021).
ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions dictades des d’última sessió plenària ordinària de la 1 a la 191/2021 i Resolució 351/2021 substitució Alcaldia.
Donar compte pla pagament proveïdors i morositat 4 T/2020 (2090/2020)
Donar compte seguiment pla ajustament 4 T/2020 (3346/2013)
Precs i preguntes.

Resolució_Convocatoria_Plenari_26_febrer_2021_Altea_2021-0409