Pleno Extraordinario Ayuntamiento de Altea 0002-2021 (13-enero-2021)

[volver]


escuchar el pleno

CAS**. ORDEN DEL DIA: Únic.- Aprovació, si procedeix, dictamen Comissió Informativa d’Hisenda, Especial de Comptes i Règim Interior sobre desestimació al·legacions i aprovació definitiva pressupostgeneral Corporació i plantilla personal exercici 2021.

Ir arriba